Akce

Proběhlo

Na týden vysokoškolákem – V. ročník oblíbeného projektu

16. února 2015 10:10 - Jungmannova 17, Praha
16 Únor

kce se koná 16. 02. 2015 09:00

Ve dnech 16. - 20. února 2015 pořádá vysoká škola CEVRO Institut další ročník velmi oblíbeného vzdělávacího projektu, který studentům, zejména maturitních ročníků, umožní vyzkoušet si na týden život studenta vysoké školy.

 

 

Účastníci si vyzkouší vysokoškolský styl výuky, absolvují vybrané přednášky a semináře z oblasti práva, ekonomie, politologie a mezinárodních vztahů aj., setkají se s řadou špičkových vyučujících a také mohou poznat nové přátele s podobnými zájmy.

Hlavním cílem projektu, jehož uplynulých čtyř ročníků se zúčastnila více než stovka studentů SŠ z celé republiky, je pomoci zájemcům o studium na VŠ zorientovat se ve vysokoškolském prostředí a v nabídce společenskovědních, právních a ekonomických studijních programů a oborů.


Koncepce projektu:

 • Účastníci si sami vybírají z nabídky přednášek a seminářů, přičemž je předem stanoven minimální počet (12), které musí absolvovat.
 • Projekt lze absolvovat i během 3 dnů (záleží na výběru přednášek), časová náročnost totiž kopíruje výuku běžného týdne VŠ studenta.
 • Splněné studijní povinnosti budou studentům zaznamenávány ve speciálních výkazech
 • Na závěr projektu si účastníci napíší závěrečnou esej, která prokáže jejich nově nabyté vědomosti
 • Účastnící, kteří řádně splnili všechny stanovené povinnosti, obdrží Certifikát absolventa

Podmínky účasti:

 • Zaslání vyplněné přihlášky nejpozději do 8. 2. 2015 na adresu ondrej.kubovy@vsci.cz
 • Zodpovědný přístup a zájem o studium
 • Souhlas střední školy účastníka s jeho zapojením do projektu (pokud nemá jarní prázdniny)
 • Účast v projektu je ZDARMA
 • Kapacita projektu je omezena, přednost mají dříve přihlášení účastníci
  (rovněž si vyhrazujeme právo odmítnout účastníka v případě, že se z jeho školy hlásí větší množství studentů – cílem projektu je mj. poskytnout prostor účastníkům z více škol a zajistit tak co největší pestrost kolektivu)
 • Účastník by měl být v době konání projektu plnoletý. Studenti, kteří ještě věku 18 let nedosáhli, by měli spolu s přihláškou dodat i zákonným zástupcem potvrzený formulářSouhlas s účastí nezletilého

Přihláška ke stažení

Pozvánka/leták ke stažení

Souhlas s účastí nezletilého – formulář ke stažení


Jelikož se jedná o bezplatný projekt, není v jeho rámci zajištěno ubytování. Účastnící, kteří mají o ubytování zájem, si jej mohou snadno individuálně zajistit na kolejích Univerzity Karlovy. Kontakty, podrobné informace i možnosti rezervace naleznete zde.


Předchozí ročníky:

Na týden vysokoškolákem 2014

Na týden vysokoškolákem 2013

Na týden vysokoškolákem 2012

Na týden vysokoškolákem 2011