Akce

Proběhlo

25 let obnovené obecní samosprávy v České republice - konference

02. prosince 2014 14:00
02 Pro

Vysoká škola CEVRO Institut  si Vás pozvat na konferenci, která se věnuje právním a politologickým aspektům obecní samosprávy v České republice po 25 letech její svobodné existence. Konference se uskuteční 2. prosince 2014 od 14.00 do 18.00 hod. v atriu CEVRO Institutu, Jungmannova 17, Praha 1.

Konference zhodnotí základní tendence, jednotlivé aspekty a fenomény obecní samosprávy a komunální politiky. Se svými příspěvky vystoupí špičky českého správního práva a politické vědy – specialisté, kteří se danou problematikou dlouhodobě zabývají na čele s prof. Dušanech Hendrychem.
V závěru konference zazní také příspěvky zaměřené na budoucnost českých měst a obcí z hlediska jejich samosprávy a politického života.
 
Ve všech blocích bude prostor pro diskusi za účasti osob z auditoria.
 
Program
Zahájení konference – prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc.
 
Blok I. – Obecní samospráva pohledem práva. 
  • Vývoj ústavního práva na samosprávu – JUDr. PhDr. Petr Kolář, PhD.
  • Dohled nad územní samosprávou – JUDr. Adam Furek
  • Ochrana základních  lidských práv při činnosti orgánů samospráv – doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D.
  • Starosta a obecní úřad – Postavení starosty v obecním úřadu, je starosta šéfem obecního úřadu? – JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
  • Právní úprava voleb do samospráv obcí od roku 1990 – JUDr. Václav Henych
Blok II. – Zastupitelská demokracie na komunální úrovni: trendy, problémy, výzvy
 
  • Česká komunální politika jako deviantní případ: příčiny a perspektiva – PhDr. Petr Jüptner, PhD.
  • Od hnutí ke stranám a zase zpět? Politická reprezentace českých měst a obcí po roce 1989. – Mgr. Ladislav Mrklas, PhD.
  • Volební systém do zastupitelstev měst a obcí: "finta" na voliče a její politologické důsledky – PhDr. Petr Sokol, PhD.
  • Velké komunální koalice a osud jejich členů – doc. PhDr. Stanislav Balík. Ph.D. 

Moderátorem konference je PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D.

Konference se koná za laskavé podpory Nadace Hannse Seidela, které patří velký dík.
 
Registrace do 28. 11. 2014 na konference@vsci.cz.