Akce

Proběhlo

Seminář: Právní praxe v cloudu

20. listopadu 2014 13:00 - Jungmannova 17, Praha
20 List
Vysoká škola CEVRO Institut si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář „Právní praxe v cloudu“, který se uskuteční ve čtvrtek 20. listopadu 2014 od 13.00 hod. v sídle vysoké školy CEVRO Institut, Jungmannova 17, Praha 1. 
 
Seminář se bude věnovat právním aspektům využití cloudových služeb a cloudových uložišť v souvislosti s výkonem advokátní praxe, povinností mlčenlivosti advokáta atd.
 
Součástí semináře bude také názorné představení praktického využití cloudových služeb pro potřeby advokátní kanceláře, včetně konceptu virtuální kanceláře.
 
V rámci semináře vystoupí s odborným příspěvkem mj. JUDr. Tomáš Sokol (advokát), JUDr. David Uhlíř (advokát), přednášející z řad státního zastupitelství a soudů.
 
Kapacita sálu je omezena, registrujte se na: konference@vsci.cz, a to do 31. 10. 2014.
 
Pro advokáty a advokátní koncipienty registrační poplatek 300 Kč, ostatní zájemci: 450 Kč.
 
Účastnický poplatek je možné uhradit složenkou, nebo přímo na účet: CEVRO Institut, o. p. s., Praha 1-Nové Město, Jungmannova 28/17
Částka účastnického poplatku: 450 Kč (300 Kč pro advokáty a koncipienty),
Číslo účtu: 2261283001/5500, Variabilní symbol: 201114, Konstantní symbol: 0308. Poplatek, prosíme, uhraďte nejpozději do 31. 10. 2014. 
 
Definitivní program a odborné přihlášky budou postupně konkretizovány.