Akce

Proběhlo

Seminář: Soukromé vlastnictví jako pilíř sociálně-tržního hospodářství

31. května 2014 09:30 - Jungmannova 17, Praha
31 Kvě

V sobotu 31. května 2014 uspořádalo CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung seminář SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ JAKO PILÍŘ SOCIÁLNĚ-TRŽNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ.

Hlavním hostem semináře, který byl určen především absolventům Liberálně-konzervativní akademie, ale i dalším příznivcům Cevro a Konrad-Adenauer-Stiftung, byl Matthias Klein, člen představenstva MIT – Středostavovského a hospodářského sdružení CDU/CSU. Matthias Klein, který má mimo jiné zkušenosti s privatizací podniků ve východním Německu po pádu Berlínské zdi, např. zdůraznil, proč by vlády neměly příliš zasahovat do fungování ekonomiky. Jejich rozhodování má totiž vzhledem k rychlému vývoji na trhu vždy značné zpoždění.

Další přednášející na semináři byla doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc., která působí na vysoké škole CEVRO Institut a na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Ve své přednášce se zaměřila na historický vývoj ideje soukromého vlastnictví a sociálně-tržního hospodářství zejména v kontextu vývoje právního řádu. Diskuse se dotkla také změn v pojetí vlastnictví v souvislosti se změnou občanského zákoníku v České republice.

Po obědové pauze vystoupil Ing. Josef Mládek, analytik finančních trhů na Ministerstvu financí ČR, který také přednáší na Vysoké škole ekonomické. Jeho tématem byly „cesty z hospodářské krize“. Ve své přednášce prezentoval řadu dat o vývoji ekonomik v různých částech světa, především však s ohledem na vývoj v eurozóně.

Závěr nabitého programu patřil Ing. Pavolu Minárikovi, Ph.D., vedoucímu katedry Ekonomie a managementu vysoké školy CEVRO Institut. Ten s účastníky semináře debatoval o tom, čím se vlastně vyznačuje soukromé vlastnictví a proč se liší vztah k této instituci např. v západní Evropě a v Rusku.
Program:

9.30 – 11.30         Sociálně-tržní hospodářství: Německá cesta z krize?
                              Matthias Klein, člen představenstva MIT (Střední stav - hospodářské sdružení CDU/CSU), Berlín
            
11.30 – 11.45        Přestávka

11.45 – 13.30        Soukromé vlastnictví a sociálně-tržní hospodářství
                                 doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc., Právnická fakulta UK

13.30 – 14.15        Oběd

14.15 – 15.45        Cesty z hospodářské krize v Evropě
                                 Ing. Josef Mládek, VŠE, Ministerstvo financí ČR

15.45 – 16.00        Přestávka

16.00 – 17.30        Soukromé vlastnictví u nás a ve světě
                                 Ing. Pavol Minárik, Ph.D., CEVRO Institut