Akce

Proběhlo

Seminář: Perspektiva pracovní rehabilitace

28. dubna 2014 17:00 - Jungmannova 17, Praha
28 Dub

Centrum zdravotně-sociálních studií vysoké školy CEVRO Institut si Vás dovoluje pozvat na seminář „Perspektiva pracovní rehabilitace“, který se uskuteční v pondělí 28. dubna 2014 od 17.00 do 19.00 hod. v budově vysoké školy CEVRO Institut.

Seminář seznámí účastníky s pojetím systému pracovní rehabilitace v ČR a jejím vývojem od r. 2004, kdy byla zakotvena v zákoně o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.  Vývoj bude přiblížen především na základě průběhu a výstupů dvou systémů projektů k tomuto tématu: „Rehabilitace – Aktivace – Práce“ (RAP) a „Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci“ (PREGNET).  Účastníci se seznámí se základními složkami funkční sítě systému pracovní rehabilitace v ČR, získají informace o jejich vzájemné spolupráci a o aktuálních potřebách pro optimální funkčnost systému. Společně se účastníci semináře zamyslí nad perspektivami dalšího vývoje rehabilitace.
 

Na semináři vystoupí:

 • Mgr. Patrik Rücker
  koordinátor veřejné zakázky v rámci systémového individuálního projektu MPSV ČR „Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci“ (PREGNET)

 • PhDr. Jitka Bienertová
  studentka doktorandského studia Specializace ve zdravotnictví, obor – Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta.

 • doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
  Ústav sociálního lékařství
  Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni

 • MUDr. Rostislav Čevela, Ph.D., MBA
  Ústav sociálního lékařství
  Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni

Za účast na semináři bude vybírán poplatek 200 Kč.

Pro studenty a pedagogy VŠ CEVRO Institut je vstup volný.

Svou účast, prosím, potvrďte na e-mailu lucie.buchtikova@vsci.cz.