Akce

Proběhlo

Kybernetická bezpečnost - Odpovědnost managementu za její zajištění

22. dubna 2014 09:30 - Jungmannova 17, Praha
22 Dub

Vysoká škola CEVRO Institut ve spolupráci s Národním bezpečnostním úřadem si Vás dovoluje pozvat na diskusně laděný odborný seminář konaný ve spolupráci s Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu.
 

Kdy: Úterý 22. dubna 2014, od 9.30 do cca 16.00 hodin
Kde: CEVRO Institut, Jungmannova 17, Praha 1

Pro koho: pro vedoucí pracovníky z oblasti veřejné správy a krizového řízení, ředitele krajských úřadů, ředitele Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru a ostatních bezpečnostních sborů, manažery ze soukromého sektoru

 

Program:

I. Blok 9.30 – 11.15

 1. Přivítání účastníků – MUDr. Mgr. Ivan Langer, předseda správní rady vysoké školy CEVRO Institut a Ing. Martin Hanzal, předseda Sekce kybernetické a informační bezpečnosti AOBP
 2. Úvodní slovo – ředitel Národního bezpečnostního úřadu Ing. Dušan Navrátil
 3. Zákon o kybernetické bezpečnosti a povinnosti z něj plynoucí – Mgr. Jiří Malý, ředitel legislativního a právního odboru NBÚ
 4. Řízení kybernetické a informační bezpečnosti – Ing. Martin Hanzal, předseda SKIB AOBP

Přestávka na kávu 11.15 – 11.45

 

II. Blok 11.15 – 13.00

 1. Vzdělávání manažerů v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti –
  Ing. Jiří Šedivý, vysoká škola CEVRO Institut
 2. Informace a jejich hodnota – Pavel Polok, VIAVIS spol. s r.o.
 3. Monitoring a šifrování jako prevence proti únikům informací –
  Tomáš Stranyánek, zakladatel SODATSW spol. s r.o.
 4. Bezpečnostní aspekty komunikační mobility – Dr. Ing. Richard Hartmann, TTC
 5. Veřejné zakázky v oblasti ICT technologií a vybrané odpovědnostní následky – Mgr.David Mareš, Ph.D., MT Legal
 6. Je skutečně nutné kybernetické riziko nést ve vlastní bilanci –
  Ing. František Kárský, prokurista a specialista pro nestandartní rizika
  Aon CEE, a.s.

Přestávka na kávu a občerstvení 13.00 – 14.00

 

III. Blok 14.00 – 16.15

 1. Úvodní slovo odpoledního bloku – Václav Klučka, poslanec, zpravodaj k zákonu o kybernetické bezpečnosti
 2. Současná situace a role NBÚ v oblasti kybernetické bezpečnosti –
  Ing. Jaroslav Šmíd, náměstek ředitele NBÚ
 3. Právní aspekty boje proti kybernetickému zločinu – Možnosti prevence a represe podle českého právního řádu – JUDr. Tomáš Sokol, vysoká škola
  CEVRO Institut
 4. Nebezpečí informací číhá všude – RNDr. Jiří Hynek, prezident AOBP
 5. Panelová diskuze – moderátor Ing. Martin Hanzal, předseda SKIB AOBP

 

Součástí registrace je zaplacení příspěvku na občerstvení a režii ve výši 490 Kč

Registrace nejpozději do 15. 4. 2014 prostřednictvím formuláře níže nebo na emailu konference@vsci.cz

Úhrada účastnického poplatku: do 15. 4. 2014
Účastnický poplatek je možné uhradit, složenkou, nebo přímo na účet: CEVRO Institut, o. p. s., Praha 1-Nové Město, Jungmannova 28/17
Částka účastnického poplatku: 490 Kč, Číslo účtu: 2261283001/5500, Variabilní symbol: 22042014, Konstantní symbol: 0308

Pozvánka ke stažení