Akce

Proběhlo

Na týden vysokoškolákem 2014

10. března 2014 10:00 - Jungmannova 17, Praha
10 Bře

Ve dnech 10. - 14. března 2014 pořádá vysoká škola CEVRO Institut již čtvrtý ročník unikátního vzdělávacího projektu, který studentům, zejména maturitních ročníků, umožní vyzkoušet si na týden život studenta vysoké školy. 

 

Účastníci akce si vyzkouší vysokoškolský styl výuky, setkají se s řadou špičkových vyučujících a rovněž mají možnost poznat nové přátele s podobnými zájmy.

Studenti si budou moci sami vybírat z nabídky přednášek a seminářů, přičemž je předem stanoven minimální počet (12), které musí absolvovat.

Splněné studijní povinnosti budou studentům zaznamenávány ve speciálních „výkazech“. Na závěr akce účastníci složí zkoušku formou písemného testu a eseje, které ověří nové získané vědomosti i schopnosti je adekvátně zpracovat. Všichni studenti, kteří úspěšně splní všechny podmínky získají Certifikát absolventa opravňující je k případnému nástupu ke studiu kteréhokoli bakalářské oboru bez přijímacího řízení a čerpání dalších výhod.

Účast v programu je – stejně jako v minulých letech – bezplatná!

Podmínky pro účast:

Jedinými podmínami pro účast v programu je zodpovědný přístup, studium jednoho z nejvyšších dvou ročníků SŠ a zaslání přihlášky na adresu ondrej.kubovy@vsci.cz do konce února 2014.
Nezbytný je také souhlas střední školy uchazeče (pokud nemá uchazeč v daném termínu jarní prázdniny)

Formulář přihlášky ke stažení

Formulář – Souhlas zákonného zástupce s účastí nezletilého

Letáček ke stažení

 

Předchozí ročníky:

Na týden vysokoškolákem 2013

Na týden vysokoškolákem 2012

Na týden vysokoškolákem 2011