Akce

Proběhlo

Konzervativní a křesťanskodemokratické strany v Evropě: příležitosti, rizika a nové výzvy - mezinárodní politologická konference

31. října 2013 09:00 - Jungmannova 28/17, Praha
31 Řij

Akce se koná 31. 10. 2013 09:00

Vysoká škola CEVRO Institut, Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně a Nadace Konrada Adenauera si Vás dovolují pozvat na výborně obsazenou mezinárodní konferenci, jejímž smyslem je analyzovat úspěchy i neúspěchy českých, ale i evropských konzervativních a křesťanskodemokratických stran.

 

Konference se koná ve čtvrtek 31.10.2013 od 9 hodin do 17 hodin v atriu vysoké školy CEVRO Institut, Jungmannova 17, Praha 1.

Česká republika bude v okamžiku konání konference mít za sebou předčasné volby do Poslaneckén sněmovny. Volby, které velmi pravděpodobně povedou k zásadním změnám v poměru sil mezi dosavadními reprezentantkami konzervativní a křesťanskodemokratické politiky. Voleb, které budou následovat po takřka sedmi letech, kdy zemi vedly vlády s významným zastoupením obou stranických rodin. Tyto vlády byly konfrontovány s řadou zásadních problémů, z nichž některé měly globální povahu, jiné byly specificky evropské či přímo domácí. Také řada dalších evropských zemí, naposledy Norsko, Rakousko a Německo, prošla v posledních letech a měsících důležitými volebními kláními. Pozice konzervativních a křesťanskodemokratických uskupení se v nich významně proměňovaly.

Cílem konference je analyzovat příčiny (nejen) volebních vítězství i porážek konzervativců a křesťanských demokratů, popsat příležitost a rizika současnosti, ale i načrtnout možné scénáře vývoje těchto klíčových politických aktérů národních i evropské politické scény.

Konference bude rozdělena do dvou částí.

V dopolední části zazní příspěvky věnované českým konzervativním a křesťanskodemokratickým stranám. Jejich atraktivitu může zvýšit velmi čerstvá zkušenost volebních výsledků. Svými vystoupeními do této části konference přispějí prof. Miloš Havelka, doc. Miroslav Mareš, dr. Klára Plecitá, dr. Ladislav Mrklas a dr. Lukáš Linek.

V odpolední části programu čeká účastníky nejprve keynote speech, přednesená německým hostem - prof. Hansem Joachimem Veenem, který bude hovořit o příkladu německé CDU, již lze považovat za jednu z nejúspěšnějších reprezentantek křesťanskodemokratického, resp. konzervativního politického proudu v Evropě. Následovat budou vystoupení věnovaná dalším příkladům úspěchů i neúspěchů. Hovořit se bude o sousedních, resp. středoevropských zemích (Slovensku, Rakousku, Polsku, Maďarsku, Slovinsku), ale i o zemích vzdálenějších (Španělsku, Švýcarsku, Norsku, Nizozemsku). Svými vystoupeními do této diskuse přispějí prof. Miroslav Novák, doc. Ladislav Cabada, doc. Vít Hloušek, doc. Michal Kubát, dr. Pavlína Springerová, dr. Petr Sokol, dr. Peter Spáč, dr. Miloš Brunclík a Mgr. Vratislav Havlík.

 

Program konference

(bude upřesňován)

9.00-9.30 Registrace účastníků

9.30-9.45 Zahájení

9.45-12.30 Část A: Konzervativní a křesťanskodemokratické strany v Česku – stav, jeho příčiny a perspektivy (dva bloky)

12.30-14.00 oběd

14.00-16.30 Část B: Konzervativní a křesťanskodemokratické strany v Evropě – případové studie úspěchů i nezdarů (keynote speech + dva bloky)

 

Registrovat na konferenci se můžete prostřednictvím webového formuláře (viz níže) nebo na emailu konference@vsci.cz