Akce

Proběhlo

Letní škola rekodifikace soukromého práva 2013

15. července 2013 00:00 - Jungmannova 17, Praha
15 Červ

Akce se koná 15. 07. 2013 14:00

Vysoká škola CEVRO Institut si Vás dovoluje pozvat na 2. ročník úspěšného vzdělávacího projektu. Seznamte se podrobně se změnami, které do českého právního řádu přináší nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích.

 

 

Lektory Letní školy jsou špičkoví odborníci v čele s hlavním autorem nového Občanského zákoníku Prof. Karlem Eliášem a garantkou oborů Právo v obchodních vztazích a Obchodněprávní vztahy doc. Ivankou Štenglovou.

Termín konání: 15. – 19. července 2013

Místo konání: CEVRO Institut, Jungmannova 17, Praha 1

Lektoři:

 • prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, prorektor VŠ manažerské informatiky a ekonomiky, Ústav státu a práva Akademie věd ČR, hlavní autor nového občanského zákoníku
 • doc. JUDr. Ivanka Štenglová, garant soukromoprávních oborů na vysoké škole CEVRO Institut, přední odbornice na obchodní právo, právnička roku 2013, působila např. jako soudkyně a předsedkyně senátu Nejvyššího soudu ČR
 • JUDr. Mgr. Stanislav Sviták, soudce Krajského soudu Ústí nad Labem a člen katedry soukromého práva na vysoké škole CEVRO Institut.
 • JUDr. Daniela Šustrová, vedoucí Kanceláře úřadu Katastrální úřad pro hl. m. Prahu
 • Mgr. Jakub Kříž, Ph.D., vedoucí katedry soukromého práva na CEVRO Institutu

Předběžný program:

Pondělí, 15. července

14.00 hod. – zahájení

 • Myšlenková a hodnotová východiska rekodifikace soukromého práva
 • Fyzické osoby v novém občanském zákoníku

Úterý, 16. července

 • Obecná úprava právnických osob
 • Neziskové právnické osoby
 • Dědické právo
 • Majetkové právo manželské

Středa, 17. července

 • Vlastnictví a věcná práva k věci cizí
 • Nové pojetí nemovité věci a její evidence ve veřejném seznamu nemovitostí
 • Bytové spoluvlastnictví
 • Katastr nemovitostí po reformě soukromého práva

Čtvrtek, 18. července

 • Právní jednání
 • Smluvní právo
 • Závazky z deliktů

Pátek, 19. července

 • Obchodní korporace
 • 13.00 hod. – zakončení

Cena účastnického poplatku činí 8.900 Kč

Studentům a účastníkům, kteří se přihlásí ve skupině 5 a více osob může být přiznána 10% sleva.

Účastnický poplatek je možné uhradit, složenkou, nebo přímo na účet:

CEVRO Institut, o. p. s., Praha 1, Nové Město, Jungmannova 28/17
Částka účastnického poplatku: 8.900 Kč
Číslo účtu: 2261283001/5500
Variabilní symbol: 15190713
Konstantní symbol: 0308

Podmínky účasti:

 • přihlášení se prostřednictvím emailu konference@vsci.cz nejpozději do 30. 6. 2013 Do předmětu emailu, prosím, napište „Letní škola rekodifikace soukromého práva“
 • zaplacení účastnického poplatku: nejpozději do 30. 6. 2013