Akce

Proběhlo

Konference: „Regulace tabáku – osobní svoboda vs. veřejné zdraví“

06. Června 2013 14:00 - Jungmannova 17, Praha
06 Čer

Centrum zdravotně-sociálních studií vysoké školy CEVRO Institut uspořádalo 6. června 2013 konferenci „Regulace tabáku – osobní svoboda vs. veřejné zdraví“.

Z příspěvků, které zazněly na konferenci, a dalších komentářů k tématu bude začátkem září vydán sborník.

Program

Úvod
Představení návrhu směrnice
MUDr. Milan Cabrnoch, poslanec Evropského parlamentu

Název příspěvku bude potvrzen
JUDr. Petr Mlsna, Ph.D., ministr, předseda Legislativní rady vlády

Blok I. – Zdraví
 

Stanovisko MZ ČR

doc. MUDr Leoš Heger, CSc. - tbc

Zdravotní rizika užívání tabáku
MUDr. Eva Králíková, CSc., Centrum pro závislé na tabáku, II. Interní klinika 1. LF UK a VFN

Společenské náklady užívaní tabáku
Ing. Mgr. Bc Vendula Běláčková, Centrum adiktologie, 1. LF UK a VFN

Blok II. – Ekonomika
Stanovisko MZe ČR
MUDr. Viera Šedivá, vrchní ředitelka Sekce potravinářských výrobků Úřadu pro potraviny

Padělání a pašování tabákových výrobků a rizika připravované legislativy
brig. gen. JUDr. Ing. Pavel Novotný generální ředitel Generálního ředitelství cel

Diskuze

Číše vína s občerstvením

Konference se uskutečnila s podporou Evropských konzervativců a reformistů