Akce

Proběhlo

Seminář: Posuzování stupně závislosti

03. Června 2013 16:00 - Jungmannova 17, Praha
03 Čer

Centrum zdravotně-sociálních studií vysoké školy CEVRO Institut uspořádalo v pondělí 3. června 2013 seminář

ZKUŠENOSTI S NOVÝM PARADIGMATEM POSUZOVÁNÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI PRO ÚČELY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ OD LEDNA 2012

Účastníci semináře získali informace o posudkově medicínských kritériích pro posuzování stupně závislosti pro potřeby příspěvku na péči dle zákona o sociálních službách.
Principem nového posudkového řešení účinného od 1. 1. 2012 se stalo zpřehlednění dosavadního systému posuzování stupně závislosti. Vlastní posudkový proces spojený s posuzováním stupně závislosti agregoval úkony péče o vlastní osobu a úkony soběstačnosti do deseti vyšších celků. Jedná se o základní životní potřeby, jimiž jsou mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost. Uvedené skutečnosti vycházejí z obecných principů Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) a z mezinárodně používaného systému ADL (Activities of Daily Living).

Seminář přinesl základní přehled o principech a zásadách, na kterých je posuzování stupně závislosti založeno a představil i první zkušenosti z roční aplikace nového paradigmatu posuzování.

Na semináři vystoupili:

  • MUDr. Bc. Rostislav Čevela, Ph.D., ředitel Odboru posudkové služby MPSV
  • doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D., Odbor posudkové služby MPSV