Akce

Proběhlo

Letní akademie moderní politiky, práva a ekonomie 2013

19. srpna 2013 11:12 - Jungmannova 17, Praha
19 Srp

Letní akademie moderní politiky, práva a ekonomie 2013

Ve dnech 19.–23. srpna 2013 uspořádá vysoká škola CEVRO Institut již VI. ročník oblíbeného vzdělávacího projektu Letní akademie moderní politiky, práva a ekonomie. Kurz je určen studentům a čerstvým absolventům gymnázií a dalších středních škol, kteří se věnují společenskovědní problematice.


 

Program bude zahrnovat například:          

 • přednášky předních českých politologů, právníků a ekonomů…
  např.: o ekonomii a právu – prof. Josef Šíma; o trestním právu –
  JUDr. Tomáš Sokol; či o krizi evropských demokracií – Dr. Ladislav Mrklas
 • filmový seminář vedený filmovou producentkou MgA. Janou Tomsovou
 • parlamentní simulaci
 • návštěvu Parlamentu ČR
 • přednášku a plavbu za historií Karlova mostu s architektem a specialistou na ochranu památek Ing. arch. Ondřejem Šefců

  Program bude průběžně doplňován

Cena poplatku ve výši 1000 Kč zahrnuje:

 • účast na programu (přednášky, semináře, návštěvy, filmový seminář)
 • 4 x nocleh na VŠ koleji
 • 4 x oběd, 1x večeři a drobné občerstvení během celodenního programu

Účastnický poplatek je možné uhradit, složenkou, nebo přímo na účet:
CEVRO Institut, o. p. s., Praha 1, Nové Město, Jungmannova 28/17
Částka účastnického poplatku: 1000 Kč
Číslo účtu: 2261283001/5500
Variabilní symbol: 19230813
Konstantní symbol: 0308
 

Podmínky účasti:

 • věk 18 až 27 let
 • přihlášení se prostřednictvím přihlášky/dotazníku nejpozději do 16. 6. 2013
 • zaplacení účastnického poplatku: nejpozději do 16. 6. 2013

Počet míst je omezen! V případě dosažení limitu budou upřednostněni uchazeči, kteří se přihlásili a uhradili účastnický poplatek dříve

Více o projektu Letní akademie naleznete zde.

 

Kontaktní osoba pro zasílání přihlášek a pro případné dotazy:
Mgr. Ondřej Kubový, email: ondrej.kubovy@vsci.cz, tel.: 221 506 726

Přihláška ke stažení

Plakátek ke stažení