Akce

Proběhlo

Kurz: Řízení adaptačního procesu a mentorské dovednosti pro vedoucí úředníky.

14. května 2013 09:00 - Jungmannova 17, Praha
14 Kvě

Kurz: Řízení adaptačního procesu a mentorské dovednosti pro vedoucí úředníky.

Dovolujeme si Vám nabídnout speciální vzdělávací program akreditovaný Ministerstvem vnitra č. AK/VEPO-13/2013, který je určen vedoucím úředníkům, jenž se podílejí na adaptaci nových zaměstnanců, nebo podporují stávající zaměstnance v nové pozici.


 

KDY: 14. 5. 2013, 9.00–17.00 hod. s přestávkou na oběd (9 výukových hodin)

KDE: vysoká škola CEVRO Institut, Jungmannova 17, Praha 1 

METODY:
Interaktivní výklad, procvičování, práce ve skupinách a trénink.
Program probíhá v malé skupině, vhodné pro diskusi a trénink.  

LEKTORSKÉ VEDENÍ:  Program vede lektor se zkušenostmi ze vzdělávání v oblasti veřejné správy, odbornými znalostmi a s bohatou lektorskou praxí Mgr. Ilona Písecká Agentura SPEKTRUM.  


CENU KURZU: 2.900 KČ

Registraci k účasti v programu, případně jakékoliv dotazy, prosíme, směřujte zde:
E-mail: ondrej.kubovy@vsci.cz nebo na tel.: +420 221 506 726,
a to nejpozději do 30. 4. 2013.

 

OBSAH PROGRAMU:

 1. Adaptační proces, jeho přínos a efektivní struktura
 • Cíl a fáze adaptačního procesu
 • Standardizace adaptačního procesu – jak proces adaptace nastavit
 1. Optimální řízení pracovní adaptace
 • Interpersonální dovednosti vedoucího úředníka pro úspěšnou adaptaci nového zaměstnance
 • Koordinace postupu vedoucího úředníka a personalisty v procesu adaptace
 • Činnosti vedoucího úředníka v adaptačním procesu
 • Podpora a motivace adaptujícího se zaměstnance
 • Vyhodnocení adaptačního procesu
 1. Mentoring jako vhodná metoda při adaptačním procesu
 • Mentoring, nástroj pro vedení lidí a jeho přínosy
 • Základní dovednosti a role mentora
 • Vytváření vztahů pomocí úspěšné komunikace
 • Styly učení jako soubor faktorů, které mají usnadňovat učení
 1. Motivace a zpětná vazba pro mentorované
 • Mentorský rozhovor – komunikace s různými typy zaměstnanců, schéma   
  rozhovoru
 • Zásady vedení mentorského a motivačního rozhovoru
 • Motivace mentorovaných a komunikace v průběhu mentoringu
 • Efektivní zpětná vazba v mentorském rozhovoru

více informací naleznete v přiložené pozvánce.