Akce

Proběhlo

Vzpomínkový večer k uctění památky nedávno zesnulého pana profesora Zoulíka

10. dubna 2013 18:30 - Jungmannova 17, Praha
10 Dub

Akce se koná 10. 04. 2013 18:30

V sobotu 23. března 2013 nás ve věku nedožitých osmdesáti let opustil prof. JUDr. František Zoulík, CSc., který patřil k zakladatelům vysoké školy CEVRO Institut a byl také až do sklonku svého života odborným garantem oboru Právo v obchodních vztazích a vedoucím Katedry soukromého práva.

 
K uctění památky pana profesora si Vás dovolujeme, jménem vedení vysoké školy CEVRO Institut, pozvatna vzpomínkový večer, který se uskuteční ve středu 10. dubna 2013 s tímto programem:
 
17.00 hod. zádušní Mše sv. (Requiem) –
kostel sv. Bartoloměje, Bartolomějská ul., Praha 1;
celebruje P. prof. JUDr. Antonín Ignác Hrdina, DrSc., O. Praem.
 
18.30 hod. vzpomínkový večer –
atrium vysoké školy CEVRO Institut, Jungnamnnova 17, Praha 1;
se vzpomínkou na pana profesora vystoupí jeho přátelé a kolegové;
hudební doprovod Thuri Ensemble
 
Pozvánku ke stažení naleznete zde.
Věříme, že Vaše účast přispěje ke skutečně důstojnému rozloučení naší školy s panem profesorem.