Akce

Proběhlo

Soukromé právo ve veřejné správě - odborná konference

04. dubna 2013 10:00
04 Dub

Vysoká škola CEVRO Institut a společnost Codexis si vás dovolují pozvat na konferenci věnovanou rekodifikaci soukromého práva a církevním restitucím ve vztahu k obcím, která se koná ve dnech 4. - 5. dubna 2013.


 Konference, nad níž udělili záštitu ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. a starosta města Český Krumlov Mgr. Dalibor Carda, se uskuteční v hotelu Zlatý Anděl v Českém Krumlově.


Program konference:

Čtvrtek 4.4.2013

Blok I. - Občanské právo po rekodifikaci

 • Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, prorektor Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, Ústav státu a práva Akademie věd ČR, hlavní autor nového Občanského zákoníku
 • Mgr. František Korbel, náměstek ministra spravedlnosti ČR
 • JUDr. Daniela Šustrová, vedoucí kanceláře Katastrálního úřadu hl. m. Prahy, Katedra soukromého práva vysoké školy CEVRO Institut

Blok II. - Obchodní korporace v novém

 • Prof. JUDr. Jan Dědič, společník advokátní kanceláře Kocián-Šolc-Balaštík, spoluautor obchodněprávních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, člen komise pro aplikaci nové civilní legislativy, předseda rozkladové komise České národní banky
 • JUDr. Jan Lasák, LL.M., advokát společnosti Kocián-Šolc-Balaštík, dokončuje postgraduální studium v oboru obchodního práva

Pátek 5.4.2013

Blok III - Církevní restituce a majetkové vyrovnání státu s církvemi

 • Mgr. Jakub Kříž, Ph.D., spoluautor zákona, autor komentáře k zákonu o církvích (C. H. Beck, 2011) a k zákonu o majetkovém vyrovnání s církvemi (vyjde v květnu 2013), v letech 2007 – 2011 zástupce ředitelky odboru církví Ministerstva kultury, tajemník katedry soukromého práva vysoké školy CEVRO Institut
 • Mgr. Petr Jäger, Ph.D., asistent soudce Ústavního soudu, Katedra ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
 • Ing. Zdeněk Kvasnička, Náměstek pro restituce a převod majetku, Státní pozemkový úřadu
 • Ing. Karel Štícha, ekonom Arcibiskupství pražského

Účastnický poplatek: 1.500 Kč + DPH

V ceně konference je zahrnuto:

 • Konferenční poplatek
 • Oběd po oba dva dny konference
 • Společná večeře po prvním dni konference
 • Konferenční materiály

Registrovat na konferenci se můžete zde

Účastníci konference mají možnost ubytování v hotelu Zlatý Anděl za zvýhodněné ceny – heslo: „konference“


Partneři:

Odborný partner:
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR

Partner:
Hanns-Seidel-Stiftung

Mediální partneři:
Moderní obec
Obec & finance