Akce

Proběhlo

Odborné semináře: Naturální restituce podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi

26. února 2013 14:00 - Jungmannova 17, Praha
26 Únor

Dovolujeme si Vás pozvat na dva odborné semináře na téma Naturální restituce podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi. První znich, zaměřený především na perspektivu obcí, se uskuteční 26. února 2013. Druhý, určený např. advokátům, se uskuteční o den později, 27. února 2013.

Účelem odborných seminářů je poskytnout podrobné informace o podmínkách a postupu vydávání majetku podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. U prvního ze seminářů je pak výklad zaměřen na specifika právního postavení obcí. V průběhu obou seminářů i na jejich konci bude prostor pro dotazy.

Lektor:

Mgr. Jakub Kříž, Ph.D., spoluautor zákona, autor komentáře k zákonu o církvích (C. H. Beck, 2011) a k zákonu o majetkovém vyrovnání s církvemi (vyjde v květnu 2013), v letech 2007 – 2011 zástupce ředitelky odboru církví Ministerstva kultury, tajemník katedry soukromého práva vysoké školy CEVRO Institut


Seminář č. I: Naturální restituce podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi – perspektiva obcí.

26. února 2013, 14.00 – 17.00 hodin

Osnova:

1. Majetkové vyrovnání, zmírnění některých majetkových křivd a vypořádání vztahu mezi státem a církvemi
2. Naturální restituce a finanční náhrada, vzájemný vztah, jejich funkce
3. Blokace původního majetku církví
4. Budou obce vydávat majetek?
5. Povinné osoby
6. Oprávněné osoby, jejich subjektivita, historické právnické osoby, právní nástupnictví
7. Majetková křivda
8. Hmotněprávní podmínky vydávání věcí
9. Postup vydání věci
10. Zvláštní případy: porušení blokačního paragrafu a ochrana dosud nezaniklého vlastnictví

Seminář č. II: Naturální restituce podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi

27. února 2013, 14.00 – 17.00 hodin

Osnova:

1. Majetkové vyrovnání, zmírnění některých majetkových křivd a vypořádání vztahu mezi státem a církvemi
2. Naturální restituce a finanční náhrada, vzájemný vztah, jejich funkce
3. Blokace původního majetku církví
4. Povinné osoby
5. Oprávněné osoby, jejich subjektivita, historické právnické osoby, právní nástupnictví
6. Majetková křivda
7. Hmotněprávní podmínky vydávání věcí
8. Překážky vydání věci
9. Postup vydání věci


Cena za každý ze seminářů činí 890 Kč

Přihlášky, prosíme, zasílejte na e-mailovou adresu konference@vsci.cz, a to nejpozději do 15. 2. 2013.