Akce

Proběhlo

Konference: Informace jako strategická hodnota

13. února 2013 09:00
13 Únor

Vysoká škola CEVRO Institut a společnost VIAVIS si vás dovolují pozvat na odbornou konferenci, jež navazuje na sérii odborných konferencí o kybernetické bezpečnosti, kterou dále rozšiřuje. Primárně je zaměřena na komerční společnosti. Konference se uskuteční dne 13. února 2013 od 9.30 v aule vysoké školy CEVRO Institut, Jungmannova 17, Praha 1.

Registraci k účasti na konferenci, případně jakékoliv dotazy, prosíme, směřujte zde:

Pavel Polok, obchodní a marketingový ředitel VIAVIS a.s.
E-mail: pavel.polok@viavis.cz, Mobil: +420 736 627 847

Program

9.00 – 9.30 Registrace
9.30 – 10.10 Informace jako strategická hodnota
uvedení konference, motivace a co je jejím cílem
Gen. Ing. Jiří Šedivý, bezpečnostní specialista, garant
programu MPA – Bezpečnostní a krizový management,
CEVRO Institut
10.15 – 10.55 Využití řízení rizik pro integrovanou ochranu
informací

Ing. Martin Dušek, ředitel pro strategii a projekty,
soudní znalec VIAVIS a.s.
10.55 – 11.15 Přestávka na kávu
11.15 – 12.00 Aspekty provázanosti ochrany informací
a fyzické bezpečnosti

Mgr. Vladimír Nesvadba, konzultant VIAVIS a.s.
12.00 – 12.40 Personální ochrana – riziko plynoucí ze
sociotechnik,možná protiopatření, výběr
zaměstnanců, školenía penetrační testování

Bc. Vadim Pekárek, ředitel sekce sociotechnické
ochrany VIAVIS a.s.
12.40 – 13.30 Oběd
13.30 – 14.15 Právní aspekty sledování elektronické
komunikace zaměstnanců jako způsob
ochrany informacív obchodní společnosti

JUDr. Tomáš Sokol, advokát, pedagog na vysoké škole
CEVRO Institut
14.15 – 15.00 Panelová diskuse