Akce

Proběhlo

Den bezpečnosti na vysoké škole CEVRO Institut

08. února 2013 11:00 - Jungmannova 17, Praha
08 Únor

Dovolujeme si Vás pozvat na speciální vzdělávací seminář, věnovaný širokému okruhu témat spojených bezepčnostní problematikou. Součástí programu budou kurs o věnovaný ochraně informací; prezentace nové učebnice, zabývající se managementem bezpečnosti; a dva kurzy realizované v rámci programu MPA: Mezinárodní rámec zajištění bezpečnosti a Obranný průmysl. Mezi vystupujícími bude řada odborníků, kteří se pohybují v různých odvětvích bezpečnostní problematiky.

Den bezpečnosti se uskuteční 8. února 2013 od 11.00 hod. v aule vysoké školy CEVRO Institut, Jungmannova 17, Praha 1.

Program:

11.00 – 12.00 Kurz Základy ochrany informací
Lektor: Ing. Vladimír Lazecký
12.00 – 12.30 Přestávka
12.30 – 13.30 Prezentace publikace Management bezpečnosti
autorů: RNDr. Pavla Štalmacha
a Gen. Ing. Jiřího Šedivého.
Kromě autorů vystoupí Maj.-Gen. Miroslav Štěpán
a RNDr. Alexandr Vondra. Úvodní slovo:
Dr. Ladislav Mrklas, prorektor CEVRO Institutu
Na závěr prezentace budou účastníci pozváni na číši vína.
14.00 – 17.00 Dva paralelní kurzy realizované v rámci studijního programu
MPA – Bezpečnostní a krizový management:
Mezinárodní rámec zajištění bezpečnosti
Vystoupí: RNDr. Alexandr Vondra, JUDr. Cyril Svoboda
a PhDr. Jana Hybášková (prostř. přímého videovstupu)
Obranný průmysl
Vystoupí: Ing. Dušan Švarc, AOBP ČR

Pozvánka a program ke stažení


Registraci k účasti na seminář, případně jakékoliv dotazy, prosíme, směřujte zde:
Mgr. Ondřej Kubový, marketingové oddělení CEVRO Institutu
E-mail: ondrej.kubovy@vsci.cz, Tel.: +420 221 506 726.
Přihlášky, prosíme, zasílejte nejpozději do 5. 2. 2013.