Akce

Proběhlo

LKA II - Jak se tvoří politiky

01. prosince 2012 00:00 - Jungmannova 17, Praha
01 Pro

V sobotu 1. prosince se uskutečnil další ze seminářů pro absolventy Liberálně-konzervativní akademie. Nesl název Jak se tvoří politiky. Tématy dne tak byly formulace veřejněpolitických problémů, cíle a nástroje veřejných politik, zapojování občanů do procesu tvorby politik nebo implementace.  

Program semináře

Úvod do policy analysis: problémy, cíle, nástroje - Mgr. Martin Nekola, Ph.D. (FSV UK v Praze)

Participace občanů v procesu tvorby politik - PhDr. Ing. Pavel Mička (Agora CENTRAL EUROPE)

Problémy implementace veřejných politik - doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (ESF MU v Brně)

Seminář měl také svou společenskou část, a to večírek se současnými posluchači LKA 2012/2013.

Akce se uskutečnila za podpory Aliance Evropských konzervativců a reformistů.