Akce

Proběhlo

Bagatelní trestná činnost - jak dál v trestním řízení - seminář Centra bezpečnostních studií vysoké školy CEVRO Institut

27. listopadu 2012 13:00 - Jungmannova 17, Praha
27 List

Dovolujeme si Vás pozvat na odborný diskusní seminář pořádaný Centrem bezpečnostních studií vysoké školy CEVRO Institut ve spolupráci a za účasti Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti.

Seminář se bude konat 27. listopadu 2012 od 13 hodin v atriu vysoké školy CEVRO Institut (Praha 1, Jungmannova 17)

Více policistů v ulicích, méně u psacích stolů v kancelářích – srozumitelné, nekontroverzní heslo, které se pravidelně objevuje. Do kontextu snah o administrativní zjednodušení práce policistů na nejnižších organizačních článcích policie zapadá i poslední iniciativa Ministerstva vnitra, podle níž by u nejméně závažných trestných činů, u nichž není zjištěn pachatel a ani neexistuje rozumná šance, že se jej v dohledné době vypátrat podaří, nemuselo být automaticky (a mnohdy jen formálně) zahajováno trestní řízení ihned, kdy se o těchto činech policie dozví. Bylo by zahájeno až v okamžiku, kdy by se objevily skutečnosti vedoucí policii k pachateli. Případů, kterých by se taková změna týkala, jsou desítky tisíc ročně, jejich objasněnost je velice nízká.

Jde o rozumný nápad, který konečně uvolní síly dosud vázané na výrobu formálně bezvadných trestních spisů, které ovšem v drtivé většině končí odložením, protože nebyl zjištěn pachatel? Je to konec nákladného alibismu? Nebo jde naopak o popření základních principů našeho trestního procesu? O rezignaci na jednu ze základních policejních rolí? O vyklízení pozic a zametání drobné delikvence pod koberec? A co postavení poškozených? Bude policie ještě vůbec někomu pomáhat a někoho chránit?

Právě tomuto nejednoznačnému tématu a těmto otázkám bude věnován diskuzní seminář „Bagatelní trestná činnost – jak dál v trestním řízení“.

Přednášející:

  • Ing. Jaroslav SALIVAR – ředitel Centra bezpečnostních studií vysoké školy CEVRO Institut
  • JUDr. Daniel VOLÁK – 1. náměstek ministra spravedlnosti a náměstek sekce justiční
  • Mgr. Karel BAČKOVSKÝ – zástupce ředitele odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra, jeden z autorů tohoto návrhu
  • JUDr. Eva ROMANCOVOVÁ – odbor bezpečnostní politiky MV, jeden z autorů tohoto návrhu
  • plk. Mgr. Tomáš KUŽEL – náměstek policejního prezidenta pro vnější službu
  • plk. JUDr. Václav KUČERA – náměstek policejního prezidenta pro Službu kriminální policie a vyšetřování
  • JUDr. Igor STŘÍŽ – 1. náměstek nejvyššího státního zástupce

Pozvánku a podrobný program semináře najdete zde.

Svou účast potvrďte emailem na konference@vsci.cz nebo prostřednictvím formuláře na webu vysoké školy.