Akce

Proběhlo

Letní škola rekodifikace soukromého práva 2012

20. srpna 2012 09:00
20 Srp
Ve dnech 20. - 24. srpna uspořádá vysoká škola CEVRO Institut letní školu rekodifikace soukromého práva. Jejím cílem je podrobně představit účastníkům novinky, které do českého právního řádu vnesou nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. Vzhledem k významu rekodifikace soukromého práva je letní škola vhodná pro každého, kdo se ve své činnosti setkává s právní agendou alespoň okrajově.

Termín konání: 20. - 24. srpna 2012
Místo konání: CEVRO Institut, Praha

V rámci programu se účastníci seznámí s tématy:

  • Hodnotová východiska nového občanského zákoníku
  • Věcná práva se zaměřením na vlastnictví
  • Smlouvy v soukromém právu
  • Odpovědnost za škodu
  • Majetkové právo manželské a dědické právo
  • Neziskové právnické osoby
  • Obchodní korporace
  • Právní vztahy k nemovitostem

Přednáší špičkoví odborníci z právní teorie i praxe:

např.: Doc. JUDr. Alena Macková, JUDr. Mgr. Stanislav Sviták, Mgr. Jakub Kříž,
Mgr. Stanislav Hykyš, JUDr. Daniela Šustrová a další

Cena účastnického poplatku činí 8.600 Kč

Účastnický poplatek je možné uhradit, složenkou, nebo přímo na účet:
CEVRO Institut, o. p. s., Praha 1, Nové Město, Jungmannova 28/17
Částka účastnického poplatku: 8.600 Kč
Číslo účtu: 2261283001/5500
Variabilní symbol: 11110812
Konstantní symbol: 0308

Podmínky účasti:

  • přihlášení se prostřednictvím emailu konference@vsci.cz nejpozději do do 22. 7. 2012. Do předmětu emailu, prosím, napište „Letní škola rekodifikace soukromého práva“
  • zaplacení účastnického poplatku: nejpozději do 22. 7. 2012

Počet míst je omezen!