Akce

Proběhlo

Právo a morálka: spojenci či lhostejní souputníci? - konference

12. května 2012 14:30
12 Kvě
Dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní konferenci věnovanou právu a morálce, která se uskuteční 12. května 2012 od 14.30 hod. v sídle vysoké škole CEVRO Institut, Jungmannova 17, Praha 1


Program:

Fulvio di Blasi, University of Notre Dame USA, Thomas
International: The Beauty of Law and the Fragility of Legal Positivism
Tomáš Sobek, Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně:
Současný právní formalismus
Jan Payne, 1. LF UK v Praze: Rozhraní mezi soukromou
a veřejnou sférou coby základ přirozeného práva

Jakub Kříž, CEVRO Institut: Odvození pozitivního práva od práva přirozeného
David Černý, 1. LF UK v Praze, CEVRO Institut: Objektivita
základních forem dobra: dialektická obhajoba

Po skončení programu jsou účastníci zváni na malé pohoštění.

Konference bude tlumočena do češtiny.

Svoji účast, prosím, potvrďte na e-mailu: konference@vsci.cz.

Pořadatelé:

  • Bios – Společnost pro bioetiku
  • Thomas International
  • Ústav pro humanitní studia v lékařství (1. lékařská fakulta UK)
  • Vysoká škola CEVRO Institut
  • ZŠ a Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského

Konference se koná za laskavé podpory Hanns Seidel Stiftung.

Pozvánka ke stažení