Akce

Proběhlo

Přicházejí změny, Buďte připraveni! - dva dny se špičkovými právníky, politology a ekonomy

13. dubna 2012 15:00
13 Dub

Akce se konala 13. 04. 2012 15:00

Vydařený kurz: Přicházejí změny, Buďte připraveni! – dva dny se špičkovými právníky, politology a ekonomy

 

Vysoká škola CEVRO institut uspořádala ve dnech 13. a 14. dubna 2012 špičkově obsazený kurs, kde se více než sedmdesátka přihlášených účastníků dozvěděla například o průlomu, jenž přináší nový občanský zákoník do českého práva, či získala cenné informace o možném budoucím ekonomickém a politickém vývoji u nás i v celé západní společnosti.


Vystupující a témata semináře

Tomáš Sokol – Trestní odpovědnost právnických osob
Petr Robejšek a Tomáš Karásek – Amerika a Evropa před volbami a po nich
Josef Šíma – Hospodářská krize a vládní politika
Stanislav Sviták – Nový Občanský zákoník – průlom do práva

V pátek 13. 4. kurz začal v 15 hod. uvítáním účastníků a přednáškou Tomáše Sokola. Poté proběhla diskuze, kde s úvodními postřehy vystoupili a na dotazy účastníků odpovídali Petr Robejšek a Tomáš Karásek. Následně, od 19 hod. se uskutečnil společenský večer.

V sobotu 14. 4. seminář začal v 10 hod. přednáškou Josefa Šímy. Poté následovalo vystoupení Stanislava Svitáka. Na závěr kursu účastnící obdrželi certifikát o absolvování základního kurzu o novém Občanském zákoníku a kupon umožňující čerpat výraznou slevu na školném (v případě že se rozhodnou studovat na naší škole). Společné setkání následně skončilo kolem 14. hodiny lehkým obědem.

Pro zájemce o nový Občanský zákoník vysoká škola CEVRO Institut připravuje cyklus kurzů, které se mu budou věnovat podrobněji. Předběžnou nabídku naleznete zde.

 Vystupující podrobněji

JUDr. Tomáš Sokol, jeden z nejznámějších českých advokátů. Vykonává advokacii zejména v oblastech práva trestního, občanského a obchodního. Přednáší také na vysoké škole CEVRO Institut.

doc. Petr Robejšek, ekonom, komentátor a poradce pro strategické otázky, žijící v Německu, dlouholetý spolupracovník CEVRO Institutu. Poradenskou či vzdělávací činnost vykonával např. pro společnosti Daimler Benz a Allianz AG nebo pro generální štáb německé armády. S Petrem Robejškem nedávno také vyšel v Reflexu rozhovor, který se týkal zejména budoucího vývoje EU. Text interview si můžete přečíst zde.

JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, PhD., přednáší na FSV UK kurzy týkající se mezinárodní bezpečnosti a konfliktů, bezpečnostní integrace v Evropě a euroatlantickém prostoru a nových bezpečnostních hrozeb. Je řešitelem a koordinátorem řady výzkumných a pedagogických projektů věnujících se problematice evropské bezpečnosti. Přednášel na řadě zahraničních univerzit. Je ředitelem Výzkumného centra AMO.

prof. Josef Šíma, ekonom, vysokoškolský pedagog a rektor vysoké školy CEVRO Institut. Ve své výzkumné činnosti se soustřeďuje zejména na ekonomii a právo, ekonomii regulací a rakouskou ekonomickou školu.

JUDr. Stanislav Sviták, soudce Krajského soudu Ústí nad Labem a člen katedry soukromého práva na vysoké škole CEVRO Institut.