Akce

Proběhlo

Konference - Vypořádání historického majetku církví: poslední dějství?

07. prosince 2011 16:00
07 Pro

Vyskoá škola CEVRO Institut uspořádala 7. prosince 2011 skvěle obsazenou odbornou konferenci Vypořádání historického majetku církví: poslední dějství? které se zúčastnilo více než stodvacet návštěvníků z řad odborné veřejnosti, médií i studentů.

Ve středu 14. prosince 2011 vláda projedná návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. S týdenním předstihem budou o vládním záměru diskutovat na půdě vysoké školy CEVRO Institut přední představitelé politické reprezentace, církví i akademické sféry. U této příležitosti si Vás dovolujeme pozvat na konferenci s názvem Vypořádání historického majetku církví: poslední dějství?

O konferenci byla zmínka mj. v textu o restitucích na zpravodajském portálu Novinky.cz či reportáži v Parlamentních listech.

Akce se konala s laskavou podporou Hanns Seidel Stiftung.

Program:

I.

JUDr. Ivana Janů, soudkyně Ústavního soudu

II.

 • Ing. Pavla Bendová, ředitelka odboru církví Ministerstva kultury
 • Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D., generální sekretář České biskupské konference
 • Mgr. Joel Ruml, předseda Ekumenické rady církví
 • JUDr. Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí
 • Marek Benda, poslanec PS PČR
 • moderoval JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.

III.

 • Ing. Karel Štícha, ekonom arcibiskupství pražského, předseda expertní komise církví
 • Ing. Pavel Stolař, náměstek synodní kurátorky Českobratrské církve evangelické, místopředseda expertní komise církví
 • Mgr. Petr Jäger, asistent soudkyně Ústavního soudu
 • JUDr. Mgr. Václav Valeš, Ph.D., odborný asistent, Právnická fakulta ZČU v Plzni
 • JUDr. Cyril Svoboda, vysoká škola CEVRO Institut
 • moderoval Mgr. Jakub Kříž