Akce

Proběhlo

Liberálně-konzervativní akademie II: EU a finance

03. prosince 2011 09:30
03 Pro

V sobotu 3. prosince 2011 se konal další ze seminářů pro absolventy Liberálně-konzervativní akademie. Tentokrát se věnoval financím v kontextu Evropské unie. Seminář se konal s laskavou podporou Aliance Evropských konzervativců a reformistů.

Akce byla určena absolventům Liberálně-konzervativní akademie.

LKA II navázala na první seminář pro absolventy, který se konal letos v červnu. Více o něm zde.


9.30 – 9.45                 Zahájení                                   

9.45 – 11.15               Rozpočtový rámec 2014/ 2020
                                   Ing. Michal Částek, Ph.D., Ministerstvo financí ČR

11.15 – 12.30             Oběd

12.30 – 14.00             Veřejné finance v evropském kontextu
                                    doc. Ing. Alena Zemplinerová, CSc., CEVRO Institut

14.00 – 14.10             Přestávka

14.10 – 15.40             Eurozóna 
                                   Ing. Václav Rybáček, Ph.D., Český statistický úřad
 
15.40 – 16.00             Přestávka

16.00 – 17.30             Strukturální fondy EU              
                                    Mgr. Tomáš Říčka, Vysoká škola ekonomická