Akce

Proběhlo

Workshop pro zástupce Strany demokratického progresu PDP v Bosně

16. července 2011 09:00
16 Červ

Společné foto účastníků workshopu a přednášejících v sídle PDPŘeditel CEVRO Jiří Kozák se zúčastnil workshopu pro čelní zástupce Strany demokratického procesu PDP v Bosně a Hercegovině.

Cílem workshopu bylo pomoci zástupcům PDP při zakládání vlastní politické nadace. Jiří Kozák byl v Banja Luce na pozvání evropské kanceláře Mezinárodního republikánského institutu (IRI), který je dlouhodobým partnerem CEVRO.

Jiří Kozák přednášel o hlavních otázkách při zakládání politické nadace a mezinárodní spolupráci nadací v Evropě. Jako další vystoupili Annet Doesburg z nizozemské Nadace Eduarda Freie (EFS) a Peter Učeň z IRI.

Hlavní témata:

  • založení politické nadace, právní ukotvení
  • financování politických nadací
  • personální zajištění
  • organizační zajištění, vztahy s politickými stranami
  • obsahová příprava politické nadace
  • mezinárodní spolupráce