Akce

Proběhlo

3. studentská konference vysoké školy CEVRO Institut

12. května 2011 09:30
12 Kvě

Studenti vysoké školy CEVRO Institut uspořádali 12. května 2011 na půdě školy vlastní konferenci. Hlavním tématem konference byly reformy ve všech myslitelných podobách. V početném publiku byli zastoupeni nejen studenti a pedagogové naší školy, ale i posluchači z dalších vysokých škol.

Jednalo se již o třetí ročník úspěšné akce, na které zazněly příspěvky studentů všech oborů, ročníků a forem studia. Celá konference byla organizována samotnými studenty.

Mezi příspěvky byly referáty o reformách ekonomických, politických, ústavních i o reformách veřejné správy. Kromě témat, která se dotkla reforem v domácím prostředí, zazněly i referáty o Alžírsku, Velké Británii či Argentině. Celý program najdete zde.

Garantem konference byl PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D., hlavní organizátorkou Karina Fraňková, a moderátorem Sven Borak.

Odkazy na studentské konference v roce 2009 a 2010.