Akce

Proběhlo

Evropa a Česko 2011 - Letní akademie moderní politiky a práva

22. srpna 2011 14:00
22 Srp

Ve dnech 22. – 26. srpna 2011 uspořádá vysoká škola CEVRO Institut již čtvrtý ročník oblíbeného vzdělávacího projektu Letní akademie moderní politiky a práva. Kurz je určen studentům a čerstvým absolventům gymnázií a dalších středních škol, kteří se věnují společenskovědní problematice.Evropa a Česko 2011 – čtvrtý ročník Letní akademie moderní politiky a práva

Termín konání: 22. – 26. srpna 2011
Místo konání: CEVRO Institut, Praha

Program bude zahrnovat například:
 • přednášku rektora prof. Josefa Šímy o ekonomii a právu
 • přednášky politologů, právníků, sociologů a ekonomů – témata např. proč Evropa vymírá; volby 2010/11 v Česku a Evropě; vztahy mezi USA a Evropou; přímá volba prezidenta – pro a proti…
 • filmový seminář
 • parlamentní simulaci
 • návštěvu obou komor Parlamentu ČR
 • přednášku a plavbu za historií Karlova mostu
 • diskusi na téma adopce dětí partnery stejného pohlaví moderovanou komentátorem MF DNES Martinem Komárkem
Cena poplatku ve výši 1000 Kč zahrnuje:
 • účast na programu (přednášky, semináře, návštěvy, filmový seminář)
 • 4 x nocleh na VŠ koleji
 • 4 x oběd, 1x večeři a drobné občerstvení během celodenního programu

  Údaje pro uhrazení účastnického poplatku:
  číslo účtu:
  2261283001/5500
  variabilní symbol: 22260811
  konstantní symbol:
  v případě platby na bankovní účet: 0308
  v případě platby složenkou: 0309
  v poznámce prosím uveďte svoje jméno a příjmení (jméno a příjmení účastníka kurzu)

Podmínky účasti:

 • věk 18 až 27 let
 • přihlášení se prostřednictvím přihlášky/dotazníku (viz. níže): nejpozději do 10. 6. 2011
 • zaplacení účastnického poplatku: nejpozději do 10. 6. 2011
 • uchazeč se dosud žádného z předchozích ročníků Letní akademie moderní politiky a práva CEVRO Institutu neúčastnil (Z důvodu velkého zájmu o letní akademii jsou upřednostňováni uchazeči, kteří se kurzu dosud neúčastnili. Studenti, kteří se akademie již zúčastnili mohou být zařazeni pouze mezi náhradníky.)
 • Počet míst je omezen! V případě dosažení limitu budou upřednostňeni uchazeči, kteří se přihlásili a uhradili účastnický poplatek dříve (Důrazně proto doporučujeme uchazečům, aby nenechávali přihlášku a úhradu poplatku na poslední chvíli!)

Uchazeči, kteří splnili všechny výše uvedené podmínky, budou vyrozuměni o svém přijetí e-mailem nejpozději do 10. 7. 2011

Kontaktní osoba pro zasílání přihášek a pro případné dotazy:
Mgr. Ondřej Kubový, email: ondrej.kubovy@vsci.cz, tel.: 221 506 726


Více o projektu Letní akademie a o jeho předchozích ročnících naleznete zde.