Akce

Proběhlo

Panelová diskuse Arabské revoluce a bezpečnost Evropy

11. dubna 2011 15:00
11 Dub
Centrum transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut uspořádalo panelovou diskusi za účasti Petra Robejška, Romana Jocha a Šádího Shanaáha.


Diskuse se uskutečnila v pondělí 11. dubna od 15:00 do 16:45 v budově vysoké škole CEVRO Institut (Jungmannova 17, Praha 1, místnost 205).

S úvodnimi postřehy na ní vystoupili a dotazy účastníků budou následně odpovídali:

 • Petr Robejšek, politolog, nezávislý poradce pro strategické otázky
 • Roman Joch, ředitel Občanského institutu a poradce předsedy vlády ČR
 • Šádí Shanaáh, zahraniční poradce Strany zelených, pracovník centra Glopolis

Diskuse se zabývala bezpečnostní dimenzi probíhajících změn v Severní Africe a na Blízkém východě a zaměřila se především na tyto otázky:

 • Jaká bezpečnostní rizika pro Evropu představují arabské revoluce?
 • Jaké jsou v této věci evropské bezpečnostní zájmy?
 • Mají Evropané arabské revoluce vítat, nebo z nich spíš mít obavy?
 • Je demokratizace arabských zemí cestou ke zajištění mezinárodní bezpečnosti?
 • Jaká bezpečnostní rizika demokratizace přináší?
 • Je politika podpory nedemokratických režimů výměnou za zajištění bezpečnosti a stability neracionální, nemorální a zdiskreditovaná?
 • Jaké dopady mohou mít arabské revoluce na některá dílčí bezpečnostní témata, například migraci a energetiku?
 • Jak se mohou arabské revoluce proměnit bezpečnostní vztahy arabského světa s Izraelem?

Pozvánku si můžete stáhnout zde.