Akce

Proběhlo

Úspěšná Prague Conference on Political Economy proběhla za účasti profesorů z několika světových univerzit - zvukový záznam

25. března 2011 15:30
25 Bře

Vysoká škola CEVRO Institut uspořádala 7. ročník mezinárodní konference PCPE, které se letos zúčastnila padesátka účastníků ze šestnácti zemí světa. Událost se uskutečnila na půdě vysoké školy v termínu 25. – 27. března 2011.

"Prague Conference on Political Economy" je nejprestižnější mezioborovou mezinárodní konferencí vysoké školy CEVRO Institut. Letošního – již sedmého – ročníku se účastnili akademici z 16 zemí celého světa včetně USA, Kanady, Velké Británie a Brazílie, kteří přednesli desítky referátů pokrývající oblasti politické ekonomie, hospodářské politiky, politické teorie, historie, politické filosofie a práva. Vrcholem konference byly dvě veřejné výroční přednášky pojmenované po věhlasných autorech, jejichž jména jsou spojena s Prahou.
Franz Čuhel Memorial Lecture přednesl prof. Peter Boettke z George Mason University. Profesor Boettke je autor desítek knih a odborných článků – ve své práci rozpracovává humanitní přístupy k ekonomii a vazby na ostatní společenské vědy.
Friedrich Wieser Memorial Lecture přednesl prof. Terry Anderson z Hoover Institution při Stanford University. Profesor Anderson je zakladatelem směru nazývaného tržní přístup k ochraně životního prostředí a autorem řady knih o nezastupitelné roli vlastnických práv při rozvoji společnosti.

Výročních přednášek, jež se uskutečnily v pátek 25. 3., se zúčastnilo na 130 lidí, kteří pocházeli jak z řad účastníků konference, tak i široké veřejnosti.
V rámci konference se uskutečnilko také Sympozium o návrhu zákona o obchodních korporacích, které uspořádala vysoká škola CEVRO Institut společně s Common Law Society. Mezi panelisty byli: doc. JUDr. Bohumil Havel, PhD.; JUDr. Robert Pelikán a JUDr. Petr Čech, LL.M. Diskusi vedl Mgr. et Mgr. Jan Petrov, LL.M. Na tento panel, který se uskutečnil v sobotu 26. 3., byl přístup rovněž volný.
 
Další informace o konferenci PCPE naleznete na: http://www.cevroinstitut.cz/en/Section/pcpe/