Akce

Proběhlo

Národní parky - právní úprava a veřejná správa

14. dubna 2011 09:00
14 Dub

Vysoká škola CEVRO Institut si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci, která se koná 14. a 15. dubna 2011 v Českém Krumlově.

Konference se koná pod záštitou Mgr. Dalibora Cardy, starosty města Český Krumlov.

Akce se koná za laskavé podpory Nadace Hannse Seidela a Advokátní kanceláře Šváb, Zima & partneři. 

Odborná konference je zaměřena na okruh problémů týkajících právní úpravy národních parků jako zvláště chráněných území, na problematiku výkonu veřejné správy v národních parcích a související otázky. Konference bude zejména orientována na postavení orgánů ochrany přírody i nové formy v právní úpravě aktů veřejné správy v národních parcích. Bude pojednáno o přípravě zákona o Národním parku Šumava, rozhodování správních soudů ve věcech národních parků i o trestněprávních aspektech ochrany přírody a základních právech a svobodách v národních parcích.    
 
Program konference
 
Čtvrtek, 14.4. 

Dopoledne
 
 
9,30-10,00   
Prezentace účastníků
 
10,00-11,15
Uvítání účastníků a zahájení semináře
Mgr. Dalibor Carda, starosta města Český Krumlov
Mgr. Tomáš Chalupa, ministr životního prostředí (tbc)
prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc., odborný garant oboru Veřejná správa, CEVRO Institut
 
11,15-12,00
Národní park, kůrovec a právo
PhDr. Jan Stráský, ředitel NP a CHKO Šumava
12,00-12,45
Národní parky v judikatuře správních soudů
JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M., soudce Nejvyššího správního soudu
12,45-13,30 
Diskuse
 
13,30-14,30   
Oběd
 
 
Odpoledne
 
 
14,30-15,45
Stane se zákon o vyhlášení národního parku opatřením obecné povahy?
Diskuse
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D., katedra správního práva a správní vědy Právnické fakulty UK
16,00-17,15
Trestněprávní problematika v ochraně přírody
Mgr. Lenka Scheu, legislativní odbor MŽP
 
Trestní zákon a příroda
JUDr. Petr Slunečko, bývalý soudce, člen katedry veřejného práva a veřejné správy CEVRO
17,15-17,45   
Diskuse, koreferáty
 
 
 
Pátek, 15.4.
 
 
9,00-10,30 
Zákon o zřízení Národního parku Šumava – legislativní      záměr
Diskuse
JUDr. Luboš Průša, ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje
10,45–11,45
Existuje svoboda pohybu v národních parcích?
Diskuse
Mgr. Michal Sylla, advokátní koncipient
12,30
Oběd, závěr konference
 

Pozvánka a program ke stažení

Přihláškový formulář

 

Přihlášky účastníků, prosím, zašlete nejpozději do 25. 3. 2011.

Konferenční poplatek: 1.450 Kč (zahrnuje občerstvení a materiály)

950,- Kč speciální cena pro studenty vysoké školy CEVRO Institut

Úhradu konferenčního poplatku proveďte, prosím, nejpozději do 31. 3. 2011.
Číslo účtu: 2261283001/5500
CEVRO Institut, o.p.s., Jungmannova 28/17, Praha 1 – Nové Město
IČ: 27590101; variabilní symbol: 14150411

Sekretariát konference:
Petra Haitmannová
vysoká škola CEVRO Institut o.p.s.
Informační středisko Český Krumlov
Linecká 43
381 01 Český Krumlov
e-mail: petra.haitmannová@vsci.cz
tel.: 774 427 401
fax: 387 318 871