Akce

Proběhlo

Konšel - speciální kurs pro zastupitele měst a obcí

15. ledna 2011 09:00
15 Led
Dovolujeme si Vás pozvat na jednodenní kurs Konšel, který se uskuteční dne 15. 1. 2011 od 9.00 do 16.00 hodin v sídle vysoké školy CEVRO Institut, Jungmannova 17, Praha 1.

 • Vzdělávání určené zejména pro nově zvolené zastupitele ve všech obcích, městysech, městech, statutárních městech i jejich městských částí.
 • Časový rozsah 1 den (cca 8 hodin)
 • Cena kursu činí 600 Kč
 • Registrace: zuzana.prazakova@vsci.cz, tel.: 221 506 777 

BLOK I (9.00 – 12.15):

 1. Co znamená být členem zastupitelstva obce – práva a povinnosti člena zastupitelstva, ústavní a zákonná úprava územní samosprávy, vztah mezi státem, kraji a obcemi – JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M.
 2. Zastupitelstvo obce – práva a povinnosti člena v rámci jednání zastupitelstva a jím zřízených orgánů; problematika jednacích řádů zastupitelstva – JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M.
 3. Obcí zřizované nebo zakládané organizace – problematika organizačních složek, příspěvkových organizací; městská policie – JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M.
 
BLOK II (12.45 – 16.00):              
 1. Obec v systému české veřejné správy – prolínání samostatné a přenesené působnosti – Prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc.
 2. Pravomoci zastupitelstva, rady, starosty a tajemníka – JUDr. Mgr.Luboš Jemelka
 3. Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce – JUDr. Mgr.Luboš Jemelka
 4. Hospodaření obce – princip řádného hospodáře – Ing. Luděk Tesař
 5. Rozpočet obcí a měst; problematika sdílených daní a jejich rozpočtového určení; dluhová služba; místní poplatky – Ing. Luděk Tesař
 6. Dotace z evropských a státních fondů – silné a slabé stránky – Ing. Luděk Tesař