Akce

Proběhlo

Konšel - speciální kurs pro pro starosty, místostarosty a radní obcí

19. ledna 2011 09:00
19 Led
Dovolujeme si Vás pozvat na kurs Konšel, který se uskuteční 19. a 20. 1. 2011 v sídle vysoké školy CEVRO Institut, Jungmannova 17, Praha 1.

 

 • Vzdělávání určené zejména pro nově zvolené starosty, místostarosty a uvolněné i neuvolněné radní ve všech obcích, městysech, městech, statutárních městechi jejich městských částí.
 • Časový rozsah 1,5 dne (cca 8 + 4 hod. – 19. 1. od 9.00 do 16.00 hod.a 20. 1.  od 9.00 do 13.00 hod.)
 • Cena kursu činí 950 Kč
 • Registrace: ondrej.kubovy@vsci.cz, tel.: 221 506 726
 

1. den


BLOK I –
3 hodiny (9.00 – 11.15):
 1. Právní úprava samosprávy a státní správy, výkon státní správy, samosprávné orgány obce a právní úprava postavení starosty obce Problematika střetu zájmů při výkonu veřejné funkce - JUDr. Václav Henych, ředitel odboru všeobecné vnitřní správy
 2. Smlouvy uzavírané obcí - schvalovací režim; problematika veřejnoprávních smluv - Doc. JUDr. Vladimír Vopálka, CSc., vedoucí katedry správního práva
  a správní vědy PF UK
 3. Odpovědnost za škodu způsobenou představiteli obce, včetně trestněprávních aspektů - JUDr. Petr Slunéčko, katedry veřejného práva a veřejné správy vysoké školy CEVRO Institut
 4. obce Problematika střetu zájmů při výkonu veřejné funkce - JUDr. PhDr. Petr Kolář, PhD., prorektor vysoké školy CEVRO Institut
 
BLOK II – 3 hodiny (11.30 – 13.45):                          
 1. Rozpočty obcí a měst problematika sdílených daní a jejich rozpočtového určení; dluhová služba; rozpočtové výhledy; místní poplatky; vymáhání pohledávek; kontrolní činnost - Ing. Jaroslava Kypetová, PhD., Svaz měst a obcí ČR
 2. Správa obecního majetku a zásady hospodaření – organizační složky, příspěvkové organizace, obecně prospěšné společnosti, obchodní společnosti  - Ing. Jaroslava Kypetová, PhD., Svaz měst a obcí ČR
 
13.45 – 14.15  Oběd
 
BLOK III – 3 hodiny (14.15 – 16.30):
 • Veřejné zakázky – hlavní principy zákonné úpravy; úskalí zadávacího řízení, Problematika koncesního zákona - JUDr. Hynek Brom, místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
 2. den 
BLOK IV – 2 hodiny (9.00 – 10.30):
 • Obce a jejich územní plány – území obce a jeho rozvoj – územní plán, územní a stavební řízení dle platné zákonné úpravy; pozemkové úpravy; problematika vyvlastnění; blokační paragraf v zákoně o půdě. - JUDr. Petr Svoboda, PhD. , katedra veřejného práva a veřejné správy vysoké školy CEVRO Institut
BLOK V – 3 hodiny (10.45 – 13.00):
 • Strategické a projektové řízení - Ing. Bořivoj Pražák, katedra ekonomie a managementu vysoké školy CEVRO Institut