Akce

Proběhlo

Institucionální zajištění energetické bezpečnosti v Evropě: jsou EU a NATO vhodnými nástroji?

13. prosince 2010 13:00
13 Pro

Centrum transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut uspořádalo seminář o energetické bezpečnosti za účasti expremiéra Topolánka, 1. náměstka min. zahraničí Schneidera, ved. zastoupení EK v ČR Michala, gen. Šedivého a dalších expertů. Partnerem semináře byla skupina RWE.

V posledních letech se téma energetické bezpečnosti dostalo do popředí diskusí o bezpečnostní politice evropských zemí. Především ve střední a východní Evropě je dnes zajišťování energetické bezpečnosti pokládáno za zásadní bezpečnostní výzvu. 

Důležitou součástí debat o energetické bezpečnosti je také problematika jejího institucionální rámce na mezinárodní úrovni. Především to, jaké mezinárodní organizace jsou nejvhodnější pro zajišťování energetické bezpečnosti Evropy a které z nich by měly budovat specifické schopnosti v oblasti energetické bezpečnosti. Tato otázka souvisí především s probíhajícími reformami EU a NATO a s diskusí o nových strategických a koncepčních dokumentech přijímaných těmito organizacemi.

Cílem semináře bylo diskutovat roli EU, NATO a dalších organizací v zajišťování energetické bezpečnosti Evropy a ČR a identifikovat žádoucí podobu energetické agendy těchto organizací. Seminář se zaměřil především na následující otázky: Jaká by měla být dělba kompetencí mezi EU a NATO a dalšími organizacemi v oblasti energetické bezpečnosti? Jaké nástroje zajišťování evropské energetické bezpečnosti by NATO a EU měly vytvářet? Jaké jsou zájmy ČR ve věci institucionálního zajištění evropské energetické bezpečnosti? Jaký způsob dělby kompetencí mezi EU a NATO by měla ČR podporovat? 

Seminář se uskutečnil na půdě vysoké školy CEVRO Institut, Jungmannova 17, Praha 1.

Program:

12:30-13:00      Registrace, káva a čaj

13:00-14:00      Panel 1 - Plynová krize 2009: limity a možnost mezinárodních institucí

  • Evropská unie jako nástroj zajišťování energetické bezpečnosti: zkušenosti z plynové krize - Mirek Topolánek, bývalý předseda vlády ČR a Evropské rady
  • Spolupráce komerčního sektoru a mezinárodních organizací při prevenci a řešení plynové krize - Martin Chalupský, ředitel komunikace skupiny RWE

14:00-14:45     Coffee break - prezentace studijního programu MPA - Bezpečnostní a krizový management

14:45-15:45     Panel 2 - Energetická bezpečnost a mezinárodní instituce dnes: rivalita či spolupráce?

  • NATO a energetická bezpečnost: přehnané ambice či vhodný nástroj? - Jiří Šedivý, konzultant v energetice, bývalý náčelník generálního štábu Armády ČR
  • Evropská unie a energetická bezpečnost: nefunkční integrace či slibný rozvoj? - Jan Michal, vedoucí zastoupení Evropské komise v ČR

15:45-16:45      Panel 3 - Jakou podobu spolupráce mezi klíčovými mezinárodními organizacemi při zajišťování energetické bezpečnosti by ČR měla preferovat?

  • Jiří Schneider, první náměstek ministra zahraničních věcí ČR
  • Pavel Dočekal, ředitel pro regulační záležitosti skupiny RWE

16:45-18:00      pohoštění pro účastníky semináře