Akce

Proběhlo

Legatum Prosperity Index poprvé v Česku, a to pod záštitami premiéra Petra Nečase a ministra průmyslu a obchodu Martina Kocourka

23. listopadu 2010 16:30
23 List

25. listopadu 2010 CEVRO Institut a britský Legatum Institute uspořádali seminář, kde byl poprvé zveřejněn jediný globální index hodnotící bohatství a blahobyt v celém světě. Akce se konala pod záštitou premiéra ČR Petra Nečase a ministra průmyslu a obchodu Martina Kocourka.

Legatum Prosperity Index 2010: Lekce pro střední Evropu

V rámci panelové diskuse vystoupili

  • Dr. Ashley T. Lenihan, Senior Fellow, Legatum Institute
  • Dr. Dalibor Roháč, Research Fellow, Legatum Institute 
  • Ing. Martin Tlapa, náměstek ministra průmyslu a obchodu
  • prof. Josef Šíma, rektor vysoké školy CEVRO Institut
  • a další hosté.

Legatum Prosperity Index hodnotí prosperitu a ekonomické perspektivy všech zemí na světě na základě užití celé řady kritérií, mezi nimiž nechybí např. osobní svobody, vzdělání, sociální kapitál, bezpečnostní aspekty či governance. Vzniká tak žebříček zajímavý např. pro soukromé investory či vládní agentury pro podporu investic. Jeho zveřejnění je v celé řadě zemí velkou společenskou a mediální událostí. V Británii jej např. zaštiťuje bývalý ministr a eurokomisař Peter Mandelson (viz zde).