Akce

Proběhlo

KONŠEL - speciální kurs pro zastupitele městských částí hl. m. Prahy

04. prosince 2010 09:00
04 Pro
CEVRO Institut po čtyřech letech opět nabízí úspěšný kurs pro zastupitele, v tomto konkrétním případě specializovaný na zastupitele městských částí hl. m. Prahy.

Jednodenní kurs Konšel se uskuteční 4. prosince 2010 od 9.00 do 16.00 hodin v sídle vysoké školy CEVRO Institut, Jungmannova 17, Praha 1.

Partnery kursu jsou Regionservis, s.r.o. a Nadace Hannse Seidela.

Základní informace:

 • Časový rozsah 1 den (cca 8 hodin)
 • Cena kursu činí 600 Kč
 • Registrace: zuzana.prazakova@vsci.cz, tel.: 221 506 777, příp. registrační formulář

Program 

Blok I. (9:00 - 12:15 hodin)

 1. Hlavní město Praha a městské části, zákon o hl. m. Praze, Statut hl. m. Prahy – JUDr. Kateřina Černá
 2. Co znamená být členem zastupitelstva obce – práva a povinnosti člena zastupitelstva, ústavní a zákonná úprava územní samosprávy, vztah mezi státem, kraji a obcemi – JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.
  Zastupitelstvo obce – práva a povinnosti člena v rámci jednání zastupitelstva
  a jím zřízených orgánů; problematika jednacích řádů zastupitelstva –
  JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.
 3. Obcí zřizované nebo zakládané organizace – problematika organizačních složek, příspěvkových organizací; městská policie – JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.

Blok II (12:45 - 16:00 hodin)  

 1. Obec v systému české veřejné správy – prolínání samostatné a přenesené působnosti – Prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc.
 2. Pravomoci zastupitelstva, rady, starosty a úřadu městské části - JUDr. Mgr.Luboš Jemelka
 3. Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce – JUDr. Mgr.Luboš Jemelka
 4. Hospodaření obce – princip řádného hospodáře – Ing. Luděk Tesař
 5. Rozpočet obcí a měst; problematika sdílených daní a jejich rozpočtového určení; dluhová služba; místní poplatky – Ing. Luděk Tesař
 6. Dotace z evropských a státních fondů – silné a slabé stránky – Ing. Luděk Tesař