Akce

Proběhlo

Víkend Ženy a komunální politika

03. září 2010 17:00
03 Zář

CEVRO v roce 2009 zahájilo projekt Ženy a politika, jehož cílem je pomoci ženám prosadit se více v politice. V rámci tohoto projektu proběhl na jaře první víkend pro ženy v politice. Na jeho úspěch jsme  navázali pokračováním, které bylo věnováno především ženám, které se připravují na podzimní volby do obecních a městských zastupitelstev.

Víkend  - Ženy a komunální politika, hotel Legner, Zvánovice

3.- 4. září 2010  uspořádalo CEVRO další víkendový seminář pro ženy v komunální politice v rámci projektu Ženy a Politika. Zářijového víkendu se zúčastnilo 22 žen, které v komunální politice již pracují, nebo se o komunální politiku zajímají.
První hostem byla poslankyně PČR a starostka MČ Praha 2 paní Jana Černochová, která hovořila nejen o svých zkušenostech starostky, ale  nyní i jako poslankyně českého parlamentu. Paní poslankyně se  účastnila společné večeře s účastnicemi semináře. 

   
   

Druhý den účastnice absolvovaly přednášky „Právní minimum“ s Mgr. Janem Potměšilem, právníkem Odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra, a „Ekonomické minimum“ s Ing. Jaroslavou Kypetovou, pedagožkou vysoké školy CEVRO Institut a pracovnicí Svazu měst a obcí. Přednášky byly doplněny diskusí a praktickou výměnou zkušeností na dané téma.

Mgr. Jan Potměšil  Ing. Jaroslava Kypetová

Odpoledne bylo věnováno  úspěšnému managementu a komunikačním dovednostem jak získávat druhé pro své záměry, sebeprosazení a asertivní argumentaci pod vedením zkušených pedagogů PhDr. Jiřího Frgala a Ing. Hany Svobodové z Agentury Spektrum.

Ing. Hana Svobodová a PhDr. Jiří Frgal 

Na konci semináře každá z účastnic obdržela absolventský certifikát. Věříme, že jsme i  tímto seminářem povzbudili další ženy k větší účasti žen v politice!