Akce

Proběhlo

Přednáška ředitele CEVRO na setkání manažerů ODS v Jihomoravském kraji

22. Června 2007 10:00
22 Čer

Tématem přednášky pro manažery ODS z Jihomoravského kraje bylo postavení a funkce profesionálního aparátu v moderních politických stranách (tzv. catch-all parties).

Ředitel CEVRO v přednášce vypíchnul základní charakteristiky tzv. catch-all stran. Dále se soustředil na roli profesionálních pracovníků stran v politické komunikaci a volebních kampaních. Zejména poukázal na nutnost kontinuální komunikace uvnitř strany i strany navenek a nezastupitelnou úlohu manažerů v této činnosti. Na závěr své krátké přednášky nabídl manažerům participaci na vzdělávacích aktivitách CEVRO. Po přednášce následovala diskuse, ve které byly probrány praktické otázky související s prací regionálních a oblastních manažerů.

Přednáška tvoří součást dlouhodobého projektu "Politický manažer profesionál".