Akce

Proběhlo

České parlamentní strany 2007 - křižovatky a cesty - KSČM - prezentace, fotografie + reportáž

12. března 2007 17:30
12 Bře

Vysoká škola CEVRO Institut, katedra politologie a mezinárodních vztahů uspořádala 12. března první díl ze série politologických seminářů

České parlamentní strany 2007 – křižovatky a cesty

Komunistická strana Čech a Moravy

Reportáž

Na první z dílů semináře vystoupili politolog a ředitel CEVRO Mgr. Ladislav Mrklas, který nahradil onemocnivšího Pavla Pšeju, vedoucí katedry politologie a mezinárodních vztahů vysoké školy CEVRO Institut PhDr. Daniel Kunštát a jako zástupce KSČM vedoucí katedry sociologie FSV doc. Milan Tuček.
   Ladislav Mrklas v prvním příspěvku využil práce Herberta Kitschelta pro vývoj nástupnických komunistických stran. Podle něj je pro úspěch těchto stran důležitá zejména (ne)připravenost stranické elity k proměně strany; (ne)akceptace transformace členskou základnou; histrociká relevance levice; udržení majetkového a finančního zázemí a dopad konfliktu centrum-periferie, Ladislav Mrklas k nim ještě v českém prostředí přiřadil masový charakter členské základny a disciplinovanost voličů, existenci řady přidružených organizací, protestní potenciál, pozitivní působení proporčního volebního systému a úspěšný boj o agrární a národně-socialistické dědictví.
   Klíčovou částí vystoupení L. Mrklase bylo zpochybnění názoru, že KSČM je rozdělena do názorových frakcí. Iluzornost tohoto názoru dokázala na poslední volbě předsedy KSČM, v níž zástupci reformistických, resp. konzervativních sil ve straně získaly minimum hlasů a uspěli naopak zástupci, které nelze k některé z těchto skupin přiřadit. "Frakcionalizace, pokud existuje, je strategicko-taktická," uvedl Ladislav Mrklas. Podle něj je KSČM pragmatická strana, která pouze vyvolává zdání soupeřících křídel.
   V další části vystoupení nastínil Ladislav Mrklas možný další vývoj strany. Za nejpravděpodobnější označil zachování statusu quo, který by pro ní měl nejnižší transakční náklady, méně pravděpodobné je pak otevření se reformistům či hlubší konzervace. Mezi největší rizika pro stranu označil klesající členskou základnu, dramatický nárůst průměrného věku strany a stávající politickou garnituru, složenou z představitelů 50. a 60. let.
  
Daniel Kunštát představil komunistický elektorát
Ve druhé části se Daniel Kunštát věnoval vymezení komunistického elektorátu, provedené na reprezentativním vzorku 4 857 respondentů. Podle tohoto výzkumu mají více než 3/4 komunistických voličů nižší než středoškolské vzdělání s maturitou, většina jich je ve věku nad 60 let a ekonomicky neaktivní. Strana získává podporu rovnoměrně ve všech velikostních kategorií obcí s výjimkou Prahy, nejvíce od voličů s průměrným příjmem 7 001 - 9 500 Kč.
   Milan Tuček v závěrečném vystoupení upozornil na skutečnost, že křídla a rozdílná komunikace navenek i dovnitř existují ve všech stranách a nejsou specifické pouze pro KSČM.

Prezentaci Daniela Kunštáta najdete zde a Ladislava Mrklase zde.

Anotace: Díky loňským výsledkům voleb do Poslanecké sněmovny, následnému dlouhému bezvládí a nedávnému získání důvěry koaliční vlády Mirka Topolánka se všechny parlamentní strany ocitly ve změněné situaci. Vnitřní vztahy a vývoj stran, stejně jako stabilita, resp. proměny elektorátu vyvolávají zájem odborné i laické veřejnosti. Vysoká škola CEVRO Institut na tento zvýšený zájem odpovídá projektem, jehož cílem je veřejná, avšak zároveň odborně erudovaná a sociologickými daty podložená, diskuse. Tato diskuse by měla dát odpověď na otázky po aktuálním stavu i perspektivách pěti stávajících relevantních stran. Celá série i jednotlivé semináře jsou určeny odborné veřejnosti, studentům politologie i jiných společenskovědních disciplín, stejně jako novinářům, politikům a široké veřejnosti.

Celý seminář natáčela parlamentní televize 24.cz, která záznam odvysílala ve svém programu.

Další program série:

  • pondělí 19. března: ČSSD (L. Kopeček, D. Kunštát, L. Jelínek)
  • pondělí 26. března: ODS (M. Novák, D. Kunštát, J. Morava) 
  • pondělí   2. dubna: KDU-ČSL (L. Mrklas, L. Linek, J. Poláček) 
  • pondělí 16. dubna: Strana zelených (P. Sokol, D. Kunštát, P. Kolínská)

Na seminářích vždy vystoupí přední čeští politologové, sociologové i zástupci jednotlivých stran.

Program se koná s laskavou podporou Hanns Seidel Stiftung.