Kalendář 30. 11. 2018

Události

30 List
Jungmannova 17, Praha
Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na již tradičním vzdělávacím semináři Konšel. Tato každé čtyři roky pořádaná vzdělávací akce je určena jak zastupitelům, kteří jsou nováčky, tak těm ostřílenějším. Přináší vždy standardní i nové podněty. Letos bude věnován na jedné straně financování a rozpočtování obcí, na straně druhé právům a povinnostem zastupitele, resp. rozdělení pravomocí mezi starosty, rady, zastupitelstva, výbory a komise. A konečně bude věnován i některým aktuálním problémům – konkrétně otázkám digitalizace veřejné správy na úrovni měst a obcí a problematice novinek v oblasti zadávání veřejných zakázek. Předběžný program: CEVRO Institut, Praha 1, Jungmannova 17 9.30 - 10.50    Obecní finance a rozpočty (Dr. Hrůza) 11.00 - 12.20  Práva a povinnosti zastupitelů a pravomoci zastupitelstev (Dr. Černá) 12.30 - 14.00  pauza na oběd 14.00 - 15.20  Praktické otázky obecního zřízení a digitalizace veřejné správy (Dr. Černá) 15.30 - 16.50  Obce a veřejné zakázky (Dr. Horáček) Účastnický poplatek činí 200 Kč, studenti a absolventi VŠ CEVRO Institut mají účast zdarma. Zájemce o účast prosíme, aby se registrovali u prorektora Dr. Ladislava Mrklase na emailu ladislav.mrklas@vsci.cz