Možnosti financování studia

26. září 2006 - CEVRO News
26 Zář
 • Vysoká škola CEVRO Institut nabízí studentům širokou škálu možností splácení školného
 • Konkrétní podmínky platby školného jsou obsaženy ve smlouvě o vzdělání, kterou vysoká škola CEVRO Institut uzavírá s úspěšným uchazečem o studium
 • Každý student si může zvolit periodicitu platby školného:
   • každý semestr
   • každý akademický rok (zvýhodněná sazba)
   • každý měsíc studia
 • Podrobné informace o možnostech platby školného Vám podají pracovnice studijního oddělení vysoké školy
 • Vysoká škola CEVRO Institut uzavřela smlouvu o spolupráci s některými významnými bankami, které nabízejí výhodné podmínky pro financování studia na vysoké škole:  

  Komerční banka
  Živnostenská banka