Možnosti financování studia

26. září 2006 - CEVRO News
26 Zář
  • Vysoká škola CEVRO Institut nabízí studentům širokou škálu možností splácení školného
  • Konkrétní podmínky platby školného jsou obsaženy ve smlouvě o vzdělání, kterou vysoká škola CEVRO Institut uzavírá s úspěšným uchazečem o studium
  • Každý student si může zvolit periodicitu platby školného:
      • každý semestr
      • každý akademický rok (zvýhodněná sazba)
      • každý měsíc studia
  • Podrobné informace o možnostech platby školného Vám podají pracovnice studijního oddělení vysoké školy
  • Vysoká škola CEVRO Institut uzavřela smlouvu o spolupráci s některými významnými bankami, které nabízejí výhodné podmínky pro financování studia na vysoké škole:  

    Komerční banka
    Živnostenská banka