Vědomostní test

25. července 2006 - redakce
25 Červ

1/ Ve kterém kraji dosáhla ODS nejvyššího absolutního nárůstu hlasů oproti posledním volbám?
a)             Praha
b)             Středočeský
c)             Jihočeský

2/ Který z následujících kandidátů ODS obdržel nejvyšší počet preferenčních hlasů?
a)             Mirek Topolánek
b)             Petr Nečas
c)             Petr Gandalovič

3/ O kolik mandátů oproti posledním parlamentním volbám v roce 2002 si ODS polepšila?
a)             15
b)             16
c)             17

4/ Ve kterém z okresů ČSSD nevyhrála?
a)             Svitavy
b)             Benešov
c)             Zlín

5/ Kolik nových poslanců se objevilo v nově zvolené Sněmovně?
a)             68
b)             78
c)             88

6/ Která strana dostala ve volbách vůbec nejmenší počet hlasů?
a)             Humanistická aliance
b)             Folklor i Společnost
c)             České hnutí za národní jednotu

7/ Ve kterém kraji získala Strana zelených nejvyšší procento hlasů?
a)             Praha
b)             Liberecký
c)             Jihomoravský

8/ Na kolik volebních obvodů byla Česká republika pro volby do PS rozdělena?
a)             1
b)             14
c)             28

9/ Který z dosavadních poslanců ODS se již do Sněmovny nedostal?
a)             Miroslav Beneš
b)             Jan Bauer
c)             Tomáš Dub


10/
V kolika okresech zvítězila KSČM?
a)             2
b)             1
c)             v žádném

11/ Jakého volebního systému bylo užito pro volby do PS?
a)             poměrného s využitím volební kvóty
b)             poměrného s využitím volebního dělitele
c)             většinového

12/ Ve kterém kraji se letos přidělilo nejméně mandátů?
a)             Karlovarský
b)             Olomoucký
c)              Liberecký

13/ Kolik procent preferenčních hlasů musí získat kandidát, aby se posunul na první místo kandidátky?
a)             5
b)             6
c)             7

14/ Kolik stran ze zúčastnilo voleb?
a)             25
b)             26
c)             27

15/ Jak vysoká je volební klauzule ke vstup do Poslanecké sněmovny pro jednotlivou stranu?
a)             3%
b)             5%
c)             7%

16/ Do kterého kraje se letos započítávaly hlasy ze zahraničí?
a)             Jihočeský
b)             Pražský
c)             Liberecký

17/ Kolik kandidátů se dostalo do Sněmovny pouze díky preferenčním hlasům?
a)             žádný
b)             3
c)             5

18/ Ke kterému soudu mohli podávat jednotlivci a strany stížnost na průběh voleb?
a)             Ústavní soud
b)             Nejvyšší soud
c)             Nejvyšší správní soud

19/ Která z kandidátek ODS získala nejvíce preferenčních hlasů?
a)             Miroslava Němcová
b)             Alena Páralová
c)             Lucie Talmanová

20/ Ve kterém kraji získali obě největší strany dohromady největší procento hlasů?
a)             Praha
b)             Ústecký
c)             Královéhradecký

 

Správné odpovědi:
1/b, 2/c, 3/a, 4/c, 5/c, 6/c, 7/b, 8/b, 9/a, 10/c, 11/b, 12/a, 13/c, 14/b, 15/b, 16/a, 17/c, 18/c, 19/c, 20/a


Stupnice správných odpovědí:
0–7/
 Máte základní znalosti o volebním systému a volbách, k dokonalosti však ještě hodně chybí.
8–14/ Ve volebních výsledcích se orientujete obstojně, pro úplný přehled doporučujeme nalistovat povolební speciál CEVRO Revue.
15–20/ Vás by měli angažovat v Českém statistickém úřadu! Gratulujeme!