Nad rozlitým mlékem

25. července 2006 - Karel Sehoř
25 Červ

   Nová úprava silničního zákona dolehla na řidiče. Ministr Šimonovský zavedl čtyři nové instituty, které zvyšují pravomoci policisty na místě přestupku. Může zablokovat vozidlo, požadovat kauci, u blokového řízení musí kromě pokuty udělit i příslušné trestné body, může odebrat řidičský průkaz. Druhé dva instituty požadovalo hlavně ministerstvo vnitra.
   Osobně jsem se mnohokrát snažil přesvědčit poslance, že první dvě oprávnění pro zajištění bezpečnosti na silnicích jsou dostatečná, druhá dvě nadbytečná. První případ odebraného řidičského průkazu v Opavě mi dal za pravdu. V sobotu 1. 7. ve 2 hodiny byl policistou na místě odebrán řidičák. Za 40 minut nato jej zastavili znova, a tak jej odvezli na záchytnou protialkoholní stanici. Správný postup policie měl být ale jiný. Policisté měli místo odebírání řidičáku a záchytky pouze zablokovat vozidlo opilému řidiči. Bylo by to levnější pro daňové poplatníky a hlavně by tím zajistili bezpečnou silnici. Bez papírů se jet dá, se zablokovaným kolem ne.
   Z novinových titulků jsme se dále dověděli, že policisty v Praze nebylo vidět vůbec, nebo že na prohřešky řidiče pouze upozorňovali. Možná, že jim nikdo neřekl, že existuje sazebník blokových pokut a na policistovi je pouze rozhodnutí, zda se přestupek stal, či nestal. Není tedy na něm, aby nějak hodnotil jeho míru. To je možné jen u banálních přestupků nevyjmenovaných v zákoně o přestupcích, například vyhození nedopalku z okna automobilu, ale není to možné u většiny přestupků. Například za překročení rychlosti v obci o více než 20 km/hod. nemůže být bloková pokuta jiná než 2500 Kč. Pokud by v tomto případě šlo o překročení o více než 40 km/hod., není již bloková pokuta možná a věc jde na správní řízení. Zde je pak již možné správní uvážení pokuty mezi 5000 až 10 000 Kč a zákazu činnosti od 6 do 12 měsíců.
   K něčemu, co se pohybuje úplně mimo právní pojetí státu, se odhodlal pan premiér, když začal mluvit o jakési dočasné abolici přestupků. Jestli to v někom vzbudilo nějaké naděje, ať na to zapomene. Změny jsou možné pouze novelizací zákona. To by měl vědět každý zákonodárce.