Absolventi Liberálně-konzervativní akademie 2005/2006 - 3. ročník

12. července 2006 - CEVRO News
12 Červ

Olomouc

Absolventi olomoucké větve LKA 2005/2006

Seznam absolventů v Olomouci:

Adamíková Petra 

 Mička Jan

 Bradová Jiřina

 Nováková Alena

 Fritscherová Jarmila

 Pažourková Magdalena

 Hanáková Marcela

 Helena Ruszová

 Horák Pavel

 Řezáčová Karla

Hrubý Jaroslav

Smékalová Vendula 

Kalová ilona

 Staníčková Blanka

 Krejčí Milada

 Svoják Igor

 Kropáč Ivo

 Šťastný Stanislav

 Kulíšek Jakub

 Šustr Ladislav

 Loukotka Marek

 Žouželková Martina

Praha

Absolventi pražské větve LKA 2005/2006

Seznam absolventů v Praze:
 

 Bartoňová Jana

Kubíková Marie 

 Bláha Jiří

 Lacinová Jana

 Bolcek Martin

 Legutko Miroslav

 Decker Jan

 Nechvátal Antonín

 Dědina Jan

 Nožička Martin

 Dekojová Olga

 Polanecký Michal

 Dluhošová Hana

 Prinzová Lucie

 Dvořáková Martina

 Rázková Daniela

 Hanáček Josef

 Razskazov Jiří

 Hinthausová Alena

 Ringler Hynek

 Hulák Jaroslav

 Thiemelová Alice

 Jungwirthová Marianna

 Vaňková Michala

 Kašpar Ladislav

 Veselá Eva

 Kodetová Soňa

 Vomastek Jaroslav

 Kopáček Martin

 Wijas Dalibor

 Korábová Monika

 Židek Petr