Akademie letos poprvé zavítala do Olomouce

23. listopadu 2005 - Zbyněk Klíč
23 List

Stejně jako vloni i letos se Liberálně-konzervativní akademie – tedy jednoleté mezioborové studium ekonomie, mezinárodních vztahů, politologie, politického marketingu, práva, komunikace a veřejné prezentace – představila v Olomouci. Na pětatřicet posluchačů se čtvrtý říjnový víkend věnovalo komunikaci a veřejné prezentaci v podání Jiřího Frgala a Hany Svobodové, o den později pak politickému marketingu přednášenému Markem Buchtou. Podobně jako kolegové v Praze se dozvěděli, jak nejlépe zvládat komunikaci s druhým či jak zvládat veřejná vystoupení. V neděli v rámci přednášek o politickém marketingu se pak dostalo na témata spjatá s volební kampaní, předvolebními výzkumy a politickou reklamou obecně. Stejně jako v Praze CEVRO připravilo mezi oběma dny pro zájemce na přivítanou neformální posezení. Tento měsíc čeká na posluchače LKA seminář k mezinárodním vztahům a ekonomii. Ti, kdo nejen tyto, ale i všechny další semináře a závěrečnou zkoušku zvládnou, obdrží diplom absolventa LKA a budou mít možnost jej využít pro připravované tříleté akreditované bakalářské studium, jehož otevření CEVRO připravuje od příštího akademického roku.