V Senátu se debatovalo o efektivním státu

23. listopadu 2005 - Zbyněk Klíč
23 List

Think-tank e-Stat, ve spolupráci s CEVREM, uspořádal na začátku listopadu v prostorách Senátu konferenci Efektivní stát – partner samosprávy. Mezi témata setkání, zaštiťovaného předsedou Senátu Přemyslem Sobotkou a předsedou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Jiřím Brýdlem, patřila přípustnost rozsahu státu, elektronizace veřejné správy, hospodaření s prostředky a vztahu samostatné a přenesené působnosti samosprávy. Konference se zúčastnili mj. místopředseda Poslanecké sněmovny Ivan Langer, místopředseda vlády Martin Jahn, poslanec Martin Říman, hejtman Jihočeského kraje Jan Zahradník či primátor Ústí nad Labem Petr Gandalovič. Ve druhém bloku pak vystoupili např. senátor Jaroslav Kubera či senátor a bývalý primátor Plzně Jiří Šneberger.

Účastníci konference se vesměs shodli, že státu je v současné době příliš. Ivan Langer kritizoval přesun kompetencí na samosprávu bez patřičného doplnění financemi a tento de facto útok na samosprávu se dle něj odráží v krizi důvěry občanů v kraje a obce. Řešením je podle něj zastavit příval regulací, provést procesní a funkční audit či zvýšit konkurenci v oblasti státní správy. Na něj navázal Martin Říman, jenž státu přisoudil pouze roli rozhodčího, nikoliv hospodáře. S jejich názory, podpořenými vlastní praxí, vyslovili souhlas i zástupci samospráv, reprezentovaní hejtmanem Janem Zahradníkem a primátorem Petrem Gandalovičem, který např. upozornil na nejistotu samosprávy v oblasti příjmů, z nichž značná část navíc podléhá nejrůznějším lobbyistickým zájmům.

Účastníci konference však vyslechli i zcela nové návrhy na zlepšení současného stavu – mezi ně patří např. projekt partnerství soukromého a veřejného sektoru, tzv. PPP (Public Private Partnership), či Martinem Jahnem prezentovaný projekt RIA (regulatory impact assesment), který umožňuje těm, kterých se zákon týká, na legislativní normě spolupracovat.

efektivní stát1
Konference se konala v prostorách hlavního sálu Senátu za hojné účasti odborné veřejnosti.

efektivní stát2
Na konferenci Efektivní stát - partner samosprávy vystoupil mj. místopředseda PSP ČR Ivan Langer.