semináře na téma POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI a ZDRAVOTNÍ POLITIKA

20. října 2005
20 Řij

Ve čtvrtek 20. října 2005 pořádá CEVRO ve spolupráci s poslancem Evropského parlamentu Milanem Cabrnochem  v Kutné Hoře seminář s názvem „Zdravotní politika“. Pozvání na něj kromě Milana Cabrnocha přijali stínový ministr zdravotnictví ODS, senátor Tomáš Julínek a předseda správní rady občanského sdružení Reforma zdravotnictví – forum.cz Pavel Hroboň. Akce začíná v 16.00 hodin ve Vlašském dvoře na Havlíčkově náměstí 552.

 

Seminář je druhým pokračování série Zdravotní a sociální politika, zahájené v pondělí 17. října v Pardubicích seminářem „Politika zaměstnanosti“. Smyslem celé série je vyvolání odborné i celospolečenské diskuse o dvou zásadních problémech, které trápí většinu evropských zemí.  Nezaměstnanost a mnohdy špatný stav zdravotní péče (včetně jejího financování) přináší potřebu zásadních reformních kroků, které si však žádají dobrou informovanost a z ní pramenící souhlas občanů – tedy klientů obou systémů. Poslední seminář série se uskuteční 21. listopadu 2005 v Kladně a jeho tématem budou vybrané problémy sociální politiky.  

 

Seminář „Politika zaměstnanosti“ si kladl za cíl přispět k diskusi v oblasti, která se dotýká každého člena naší společnosti. Přílišná regulace, vysoké odvody státu, vstupování státních orgánů do pracovně-právních vztahů, to jsou jen některé aspekty, které ovlivňují zaměstnanost každého státu Evropské unie.

 

Velký vliv má v tomto směru Evropská unie, která se podílí na tvorbě legislativy, která pracovní trh ovlivňuje. Vést diskusi tedy není možné bez těch, kteří na ní v Bruselu mají nezanedbatelný vliv. Na seminář proto přijela německá europoslankyně Anja Weisgerber (zastupující CSU a frakci Evropské lidové strany – Evropských demokratů), která se v EP zabývá revizí návrhů směrnic regulujících pracovního trh. V Padubicích konkrétně hovořila o revizi směrnice o pracovní době, jež se dotkne např. lékařů. Připomněla, že tato směrnice se týká pracovní pohotovosti a reaguje na výroky Evropského soudního dvora. Kromě lékařů se dotýká také zaměstnanců policie, hasičských sborů, záchranářů či krizových pracovníků. Anja Weigerber zdůraznila, že „zařazení pracovní pohotovosti do klasické pracovní doby by mohlo vážně ohrozit chod těchto orgánů“.

 

Milan Cabrnoch (ODS a ELS-ED) ve své řeči promítl evropskou politiku do života občanů České republiky. „Politika zaměstnanosti musí být postavena na poznání přirozených zájmů všech aktérů a na podpoře jejich plnění. Stát a EU nesmí především svými legislativními normami překážet zaměstnancům a zaměstnavatelům v naplňování těchto zájmů.“, řekl europoslanec Cabrnoch.

 

Stínová ministryně práce a sociálních věcí ODS Alena Páralová na semináři představila program ODS na tomto poli. Její „Modrá šance pro zvýšení zaměstnanosti“ počítá s omezením regulací, uvolněním pracovního práva, včetně povolení tzv. švarcsystému.

 

Čtvrtým vystupujícím byl David Kafka, ředitel Úřadu práce v Hradci Králové. Ten ve své řeči popsal problematiku zaměstnávání zdravotně postižených. Na konkrétních číslech demonstroval, jak se politika státu v této oblasti míjí účinkem.

 

 

V Praze dne 19. října 2005

01.01.1970