Strakonické setkání studentů Akademie

29. září 2005 - Pavel Vondrys
29 Zář

Již v průběhu přednášek posledního ročníku Liberálně-konzervativní akademie (2004–5), kromě absolvování řady velmi zajímavých přednášek z různých oborů, došlo k navázání neformálních přátelských vztahů mezi frekventanty studia. Po absolvování posledních přednášek a závěrečných zkoušek na slavnostním předávání diplomů vznikla mezi účastníky myšlenka zachovat vzájemné kontakty i občasným osobním setkáváním.

První se uskutečnilo začátkem července letošního roku ve Strakonicích. Účast částečně ovlivnilo začínající období prázdnin a dovolených, ale přesto se čerství absolventi Liberálně-konzervativní akademie sešli v poměrně hojném počtu. Na pozvání se našeho setkání zúčastnil i ředitel CEVRO Ladislav Mrklas.

I program byl poměrně bohatý a náročný, neboť na úvod byla připravena exkurze do místního měšťanského pivovaru, poté prohlídka historicky nejstarší části města – strakonického hradního komplexu a závěr pak patřil diskusnímu večeru nejen nad aktuálními politickými tématy. Škoda jen, že prvnímu setkání více nepřálo počasí, protože jeho vlivem musel být program setkání částečně změněn. Absolventi Liberálně-konzervativní akademie však vědí, že větru a dešti neporučíme, proto se o podobné experimenty ani nepokoušeli. Setkání se, myslím, vydařilo, někteří účastníci pak ve Strakonicích zůstali i další den, kdy byla povětrnost o mnoho přívětivější.

Rozcházeli jsme se se vzájemným ujištěním, že naše první společné setkání nebylo rozhodně posledním.