Akademie v únoru

03. března 2005 - Jana Jelínková
03 Bře

2/2005

V letošním druhém měsíci se uskutečnila další dvě soustředění Liberálně-konzervativní akademie. Jako tradičně se uskutečnila nejprve „česká“ část v Praze a o týden později „moravská“ v Olomouci.
Únorové soustředění Akademie poskytnulo posluchačům další přednášky z oboru práva a politologie.


Právní blok se v první části zaměřil na obecné právní pojmy a základní definice. Ty posluchačům představil Petr Kolář, který působí jako analytik Parlamentního institutu a zejména vede katedru práva na Vysoké škole finanční a správní v Praze. V druhé části se potom Petr Kolář věnoval problematice práva Evropské unie. Představil jeho základní principy i hlavní orgány Evropské Unie, které evropské právo vytvářejí.
Po právu přišla na řadu politologie a její závěrečný blok. Přednesl ho politolog z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy  a zároveň také šéfredaktor časopisu CEVRO Petr Sokol. Přednášku rozčlenil na tři části. V první se zabýval hlavně problematikou politických systémů. Posluchačům zejména popsal tři hlavní formy demokratických politických systémů: parlamentní, poloprezidentský a prezidentský. Stranou nezůstalo ani rozdělení států na unitární a federální a jejich odlišení od konfederací.
Po politických systémech se úplný závěr kursu politologie na letošní Akademii zaměřil na politické strany a jejich systémy.