Budeme mít nový „řidičák“?

25. února 2005 - Petr Duchoň
25 Únor
Na pozadí velkých politických témat, jako je Evropská ústava, rozšíření EU, finanční perspektiva apod., se v EP připravuje celá řada rozhodnutí, která rovněž ovlivní náš život. Stačí se jen podívat na legislativní návrhy, kterými se v poslední době zabýval například Výbor pro dopravu a turistický ruch.

Vedle záležitostí jako jsou liberalizační procesy v oblasti dopravy, zavedení elektronického mýtného a evropské dálniční známky, práva cestujících, je třeba zmínit směrnici o řidičských průkazech. Ta se dotkne zhruba 60 % obyvatel zemí EU, kteří vlastní řidičský průkaz.

Cíl směrnice je lákavý: omezit riziko podvodů, zvýšit bezpečnost na unijních silnicích a zlepšit volný pohyb občanů. Nový „řidičák“ má mít podobu kreditní karty s možností vložit mikročip s identifikačními údaji držitele. Bude-li směrnice schválena – na programu plenárního zasedání EP má být ještě letos – budou postupně nahrazeny současné řidičské průkazy. Zatím jich existuje v členských zemích zhruba 110 druhů. Pro policisty je tedy velmi obtížné v rozumné době posoudit, zda se řidič prokazuje svým řidičským průkazem. Neexistuje ani centrální evropská databáze řidičů, kterým byl řidičský průkaz odejmut. Ti si jej klidně mohou opatřit v jiné zemi legálním absolvováním autoškoly a nebo podvodem.

Směrnice se zabývá nejen obsahem a formátem řidičského průkazu, ale i množstvím souvisejících problémů jako je harmonizace skupin, otázkou karavanů a mopedů, zdravotních prohlídek a také evropskou centrálou řidičských průkazů, která by umožnila dosáhnout stavu, kdy zákaz řízení vozidla bude kontrolovatelný ve všech zemích EU.

Na první pohled je projednání směrnice ryze technickou záležitostí bez jakéhokoliv politického náboje. Samozřejmě, není tomu tak. Zatímco levice tlačí na její maximalistické pojetí, klade si pravice řadu otázek. Nebude časové omezení platnosti nových průkazů představovat přílišnou administrativní zátěž pro občany? Nehrozí zneužití dat soustředěných v centrále řidičských průkazů? Není možné dosáhnout požadovaných cílů s menšími náklady?

Doufejme, že se nakonec podaří najít rozumný kompromis. Jinak by se snadno mohlo stát, že pouze zvýšíme počet zákonů, které sice nepřinášejí původně deklarovaný účinek, zato však způsobují mnoho nežádoucích efektů.